Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Dùng các bộ lọc và bộ cắt để tập trung vào thông tin cụ thể

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bằng cách dùng bộ lọc, bạn có thể sửa đổi dạng xem dữ liệu trong bảng điều khiển hoặc báo cáo. Bộ lọc và bộ cắt là các điều khiển cho phép bạn tập trung vào dữ liệu mà bạn quan tâm nhất khi xem. Ví dụ: bộ lọc thời gian sẽ cho phép bạn xem thông tin trong một đơn vị thời gian cụ thể.

Trong bài viết này

Bộ lọc bảng điều khiển

Bộ lọc báo cáo

Dùng bộ lọc 10 mục trên cùng để tách thông tin cụ thể

Sử dụng bộ lọc giá trị để định vị thông tin

Lọc các mục trống trong một biểu đồ phân tích PerformancePoint hoặc lưới

Xóa bộ lọc trong báo cáo phân tích PerformancePoint

Bộ lọc bảng điều khiển

Bộ lọc áp dụng cho trang bảng điều khiển thường nằm gần đầu trang. Các bộ lọc thường dùng mà bạn có thể xem bao gồm Địa lý, Sản phẩm, Thời gian, v.v... Chúng có thể chỉ áp dụng cho một báo cáo trên bảng điều khiển hoặc chúng có thể áp dụng cho nhiều báo cáo hay tất cả báo cáo trên trang bảng điều khiển. Nếu bảng điều khiển có nhiều trang, bộ lọc cũng có thể áp dụng cho các trang khác.

Khi bạn chọn một mục trong bộ lọc bảng điều khiển, hãy theo dõi bảng điều khiển đó để xem các báo cáo nào đang cập nhật. Bằng cách xác định các báo cáo cập nhật, bạn có thể xác định những báo cáo được kết nối với bộ lọc đó. Nếu các báo cáo không thay đổi, chúng không được kết nối với bộ lọc đó.

Một số bảng điều khiển có hai hoặc nhiều bộ lọc. Trong các trường hợp như thế, bạn có thể lọc chỉ dựa trên một chiều, chẳng hạn như Thời gian hoặc Địa lý, hoặc là bạn có thể lọc cho cả hai chiều. Ngoài ra, một số bộ lọc áp dụng cho nhiều trang trong bảng điều khiển. Để tìm hiểu xem trường hợp này có áp dụng hay không, bạn có thể thử nghiệm bằng cách thay đổi bộ lọc trên một trang và xem thử bộ lọc đó có cập nhật theo cách giống như vậy trên trang khác hay không.

Bộ lọc báo cáo

Các bộ lọc đã thảo luận trước đó trong bài viết này là những bộ lọc áp dụng cho một hoặc nhiều báo cáo trên một trang bảng điều khiển, hoặc thậm chí cho nhiều trang bảng điều khiển. Tuy nhiên, một số bộ lọc chỉ áp dụng cho từng biểu đồ hoặc lưới trong bảng điều khiển. Ví dụ về những bộ lọc này bao gồm 10 bộ lọc Trên cùng và Bộ lọc Giá trị. Bạn truy nhập vào các bộ lọc đó bằng cách bấm chuột phải vào báo cáo, thanh hay điểm dữ liệu nằm trong báo cáo.

Dùng 10 bộ lọc Trên cùng để tách thông tin cụ thể

Bạn có thể dùng 10 bộ lọc Trên cùng để giới hạn dạng xem của mình chỉ trong tập hợp các kết quả trên cùng hoặc dưới cùng có chứa trong biểu đồ hoặc lưới phân tích. Mặc dù tên là "10 Trên cùng" nhưng thực tế bạn có thể chọn bất kỳ số mục trên cùng nào để xem và bạn cũng có thể chọn một số mục dưới cùng cụ thể.

Để dùng bộ lọc 10 Trên cùng nhằm thu hẹp dạng xem của bạn ở một số mục cụ thể

 1. Hãy bấm chuột phải vào báo cáo, chọn Bộ lọc rồi chọn 10 Trên cùng.

 2. Trong hộp thoại 10 bộ lọc Trên cùng, hãy chọn Trên cùng hoặc Dưới cùng, xác định một số trong trường số rồi chọn Tổng số, Phần trăm hoặc Tổng.

 3. Hãy chọn mục thích hợp trong hộp thả xuống theo rồi chọn OK.

Đầu trang

Dùng Bộ lọc Giá trị để định vị thông tin

Bộ lọc Giá trị là một kiểu bộ lọc khác. Bạn có thể dùng bộ lọc này để chỉ xem dữ liệu đáp ứng được tiêu chí bạn đã đặt ra.

Để dùng Bộ lọc Giá trị,

 1. hãy bấm chuột phải vào báo cáo, chọn Bộ lọc rồi chọn Bộ lọc Giá trị.

 2. Trong hộp thoại Bộ lọc Giá trị, hãy xác định tiêu chí mà bạn muốn dùng rồi chọn OK.

Quan trọng:  Khi bạn dùng hộp thoại Bộ lọc Giá trị, bạn đừng nhập số chứa hơn 28 ký tự, bao gồm dấu trừ, dấu phẩy hay dấu chấm. Nếu không, bạn có thể nhận được thông báo lỗi.

Đầu trang

Lọc các mục trống trong biểu đồ hay lưới phân tích PerformancePoint

Lọc các mục trống ra ngoài sẽ hữu ích cho việc duy trì biểu đồ hay lưới phân tích tập trung vào thông tin liên quan.

Để lọc các chuỗi hay hàng trống trong biểu đồ hoặc lưới

 1. Hãy bấm chuột phải vào báo cáo.

 2. Chọn Bộ lọc.

 3. Hãy chọn Chuỗi Trống hay Hàng Trống.

Để lọc các mục trục dưới cùng trống hay cột trống trong biểu đồ hay lưới

 1. Hãy bấm chuột phải vào báo cáo.

 2. Chọn Bộ lọc.

 3. Hãy chọn Lọc Mục Trục Trống hoặc Lọc Cột Trống.

Mẹo:  Nếu bạn mở biểu đồ phân tích PerformancePoint trong một cửa sổ riêng, bạn có thể dùng các biểu tượng bộ lọc ở đầu báo cáo để thu được kết quả tương tự.

Đầu trang

Xóa bộ lọc trong báo cáo phân tích PerformancePoint

Bạn có thể xóa bộ lọc trong biểu đồ hoặc lưới phân tích PerformancePoint bằng cách thực hiện một trong hai thao tác sau:

 • Dùng menu Phần Web và chọn Đặt lại Dạng xem hoặc

 • Bấm chuột phải vào báo cáo đã lọc, chọn Bộ lọc rồi chọn Xóa Bộ lọc.

Quan trọng: Khi bạn áp dụng một bộ lọc 10 mục trên cùng hoặc bộ lọc giá trị cho báo cáo hoặc phiếu ghi điểm, bộ lọc áp dụng cho mức cao nhất trong cấu trúc phân cấp chiều. Ví dụ, giả sử mà biểu đồ phân tích Hiển thị thông tin về số lượng bán hàng qua thành phố khác nhau, và các thành phố nằm ở quốc gia/khu vực khác nhau. Giả sử thêm trong cơ sở dữ liệu được dùng bởi báo cáo, kích thước địa lý có một cấu trúc phân cấp tương tự như các thao tác sau: khu vực/quốc gia > bang hoặc tỉnh > thành phố. Khi bạn áp dụng một bộ lọc 10 mục trên cùng hoặc bộ lọc giá trị cho biểu đồ phân tích, kết quả bạn sẽ bao gồm các thành phố đáp ứng các tiêu chí mà bạn xác định, qua tất cả các khu vực/quốc gia.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×