Dùng dạng xem Danh sách trong một ứng dụng Access

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Quan trọng    Access Services 2010 và Access Services 2013 đang dần bị loại bỏ khỏi phiên bản SharePoint tiếp theo. Chúng tôi khuyên bạn không nên tạo ứng dụng web mới và nên di chuyển các ứng dụng hiện có sang một nền tảng khác, chẳng hạn như Microsoft Power Apps.

Để xem dữ liệu từ ứng dụng Access trong một bố trí biểu mẫu, hãy dùng dạng xem danh sách (còn được gọi là dạng xem danh sách chi tiết). Khi bạn thêm một bảng mới vào ứng dụng của bạn hoặc nhập dữ liệu vào ứng dụng của bạn, Access sẽ tự động tạo dạng xem danh sách cho mỗi bảng nhưng bạn có thể tạo dạng xem danh sách bổ sung cho bảng của bạn. Dạng xem danh sách bao gồm một hộp tìm kiếm dựng sẵn, vì vậy thật hữu ích khi bạn muốn tìm kiếm hoặc lọc cho dữ liệu cụ thể. Dạng xem danh sách cũng rất hữu ích để xem chi tiết của bản ghi và thêm, sửa hoặc xóa bỏ bản ghi từ một bảng. Bạn hãy chọn bản ghi để xem hoặc sửa trong điều khiển danh sách bên trái của dạng xem danh sách. Để biết thêm về cách thêm bảng vào ứng dụng Access, hãy xem tạo ứng dụng Access.

Lưu ý: Bài viết này không áp dụng cho các cơ sở dữ liệu Access trên máy tính. Để biết thêm thông tin về cách tạo biểu mẫu trong cơ sở dữ liệu, hãy xem tạo một biểu mẫu Access.

Dạng xem Danh sách

Khi Access tạo dạng xem danh sách mới, nó sẽ tự động tạo một điều khiển trên dạng xem cho mỗi trường trong bảng. Khi bạn thêm trường mới vào bảng, truy nhập thêm một điều khiển mới cho trường đó vào dạng xem danh sách. Nếu bạn thực hiện bất kỳ thay đổi thiết kế sang dạng xem danh sách, chẳng hạn như di chuyển hoặc đổi kích cỡ điều khiển, và lưu các thay đổi thiết kế, Access không thêm điều khiển mới vào dạng xem danh sách khi bạn thêm trường mới vào bảng. Trong trường hợp này, bạn sẽ cần phải thêm điều khiển mới vào dạng xem danh sách khi bạn thêm trường mới vào bảng. Tìm hiểu thêm về Thêm điều khiển vào một dạng xem.

Thêm dạng xem danh sách mới

Để thêm dạng xem danh sách mới vào bảng, hãy hoàn tất các bước sau đây:

 1. Mở ứng dụng trong Access.

 2. Bấm vào tên chú thích bảng trong Bộ chọn Bảng ở ngăn bên trái, rồi bấm vào nút Thêm Dạng xem Mới (dấu cộng).

  Thêm dạng xem Danh sách từ máy khách Access

 3. Trong hộp thoại Thêm dạng xem mới , nhập tên cho dạng xem trong hộp Tên dạng xem , đặt Loại dạng xem thành Chi tiết danh sáchvà chọn tên bảng trong hộp Nguồn bản ghi .

 4. Bấm trang đầu > Khởi động ứng dụng để mở dạng xem danh sách trong trình duyệt.

 5. Bấm vào tên bảng > danh sách để thêm, sửa đổi hoặc xóa bỏ dữ liệu trong dạng xem này.

Đầu Trang

Sử dụng các nút hành động trong dạng xem danh sách

 • Để thêm bản ghi mới: bấm vào nút Thêmhành động Nút Thêm bản ghi trên thanh hành động , nhập trong dữ liệu, sau đó bấm nút hành động Nút hành động Lưu trên Thanh Hành động lưu.

 • Để sửa bản ghi: bấm vào bản ghi từ danh sách và sau đó bấm nút hành động Nút hành động Sửa trên Thanh Hành động sửa.

 • Để xóa một bản ghi: bấm vào bản ghi từ danh sách và sau đó bấm nút hành động Nút hành động Xóa bản ghi trên Thanh Hành động xóa bỏ.

 • Để hủy bỏ bất kỳ các chưa được lưu những thay đổi dữ liệu bản ghi: bấm vào nút hành động Nút Hủy hành động trên Thanh Hành động hủy bỏ.

Thanh Hành động trong dạng xem Danh sách

Dưới đây là tìm hiểu thêm về làm việc với các nút hành động trong ứng dụng Access.

Đầu Trang

Lọc dữ liệu trong dạng xem danh sách

Bạn có thể sử dụng hộp tìm kiếm để lọc danh sách. Ví dụ, để tìm các mục với các ký tự "một" nhập ký tự trong hộp lọc danh sách và nhấn Enter. Truy nhập bộ lọc trên nhiều trường. Trong ví dụ này, kết quả là "Alan" và "Anna."

Sử dụng hộp tìm kiếm trong dạng xem danh sách

Để quay lại dạng xem chưa lọc, hãy bấm "x" trong hộp tìm kiếm.

Dưới đây là tìm hiểu thêm về Tìm dữ liệu trong dạng xem danh sách.

Mẹo: Khi bạn đang xem bản ghi trong dạng xem danh sách, hãy nhập ký tự gạch chéo / dưới dạng một lối tắt bàn phím để di chuyển tiêu điểm để tìm kiếm hộp.

Đầu Trang

Xóa bỏ dạng xem danh sách

Để xóa một dạng xem danh sách hiện có, hãy hoàn tất các bước sau đây:

 1. Mở ứng dụng trong Access.

 2. Bấm vào tên chú thích bảng trong bộ chọn bảng trong ngăn bên trái, sau đó bấm dạng xem danh sách.

 3. Bấm nút thuộc tính sau đó bấm xóa.

  Menu Thiết đặt với Mở trong Trình duyệt, Sửa, Đổi tên, Sao đôi và Xóa
 4. Bấm để xóa bỏ dạng xem danh sách hoặc bấm không có để hủy bỏ xóa bỏ.

Lưu ý: Xóa bỏ dạng xem danh sách loại bỏ nó từ danh sách dạng xem đính kèm vào bảng và từ ngăn dẫn hướng. Bạn không thể hoàn tác việc xóa bỏ dạng xem danh sách.

Đầu Trang

Đổi tên một chú thích dạng xem danh sách

Khi bạn tạo một bảng mới trong ứng dụng Access, Access sẽ dùng danh sách dưới dạng chú thích dạng xem. Chú thích này không phải là tên thực tế của đối tượng dạng xem danh sách hiển thị trong ngăn dẫn hướng. Bạn có thể thay đổi chú thích trong dạng xem danh sách để nội dung khác theo ý thích của bạn. Thay đổi chú thích trong dạng xem danh sách không thay đổi tên của đối tượng dạng xem danh sách hiển thị trong ngăn dẫn hướng.

Để đổi tên một chú thích dạng xem danh sách, hãy hoàn tất các bước sau đây:

 1. Mở ứng dụng trong Access.

 2. Bấm vào tên chú thích bảng trong bộ chọn bảng trong ngăn bên trái, sau đó bấm dạng xem danh sách.

 3. Bấm nút thuộc tính sau đó bấm đổi tên.

  Menu Thiết đặt với Mở trong Trình duyệt, Sửa, Đổi tên, Sao đôi và Xóa
 4. Nhập tên danh sách dạng xem chú thích mới và sau đó nhấn Enter.

  Chú thích dạng xem Danh sách đã thay đổi thành Khách hàng
 5. Bấm lưu trên thanh công cụ truy nhập nhanh để lưu các thay đổi chú thích.

Mẹo: Để thay đổi vị trí của dạng xem danh sách ở phía trên cùng của màn hình, hãy bấm và giữ chú thích và kéo nó sang phải hoặc trái đến vị trí mới.

Đầu Trang

Sao chép một dạng xem danh sách

Nếu bạn muốn thực hiện một bản sao giống hệt nhau của dạng xem danh sách, bạn có thể dùng tính năng tạo trùng lặp trong ứng dụng Access.

Để tạo bản sao của dạng xem danh sách, hãy hoàn tất các bước sau đây:

 1. Mở ứng dụng trong Access.

 2. Bấm vào tên chú thích bảng trong bộ chọn bảng trong ngăn bên trái, sau đó bấm dạng xem danh sách.

 3. Bấm nút thuộc tính sau đó bấm trùng lặp.

  Menu Thiết đặt với Mở trong Trình duyệt, Sửa, Đổi tên, Sao đôi và Xóa
 4. Nhập tên của bản sao mới của dạng xem danh sách trong hộp Tên trùng lặp . Lưu ý rằng mỗi đối tượng dạng xem trong ngăn dẫn hướng phải là duy nhất.

 5. Chọn một bảng để gán này ở vị trí cho nhân bản hộp tới. Khi bạn gán một bản sao của một dạng xem cho bảng, truy nhập Hiển thị dạng xem chú thích tên khi bạn bấm vào tên bảng chú thích trong ngăn bên trái.

  Hộp thoại Dạng xem trùng lặp hiển thị tên của hộp trùng lặp và vị trí cho hộp trùng lặp.

  Mẹo: Nếu bạn không muốn gán một bản sao của dạng xem cho một bảng cụ thể, bạn có thể chọn [độc lập/bật lên] trong vị trí cho hộp trùng lặp. Khi bạn thực hiện một bản sao của dạng xem thành dạng xem độc lập, Access Hiển thị đối tượng trong ngăn dẫn hướng, nhưng không có trong danh sách dạng xem được gán cho bảng. Để mở dạng xem độc lập trong trình duyệt của bạn, bạn phải sử dụng hành động macro OpenPopup.

 6. Bấm OK để tạo bản sao mới của dạng xem danh sách hoặc bấm hủy bỏ để hủy bỏ việc tạo bản sao của dạng xem danh sách.

 7. Bấm lưu trên thanh công cụ truy nhập nhanh để lưu thay đổi của bạn vào danh sách dạng xem.

Đầu Trang

Các Bước Tiếp theo

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×