Bỏ qua để tới nội dung chính

Dùng hàm được lồng vào trong công thức

Việc dùng hàm làm một trong các đối số trong công thức dùng hàm được gọi là lồng và chúng tôi gọi hàm đó là hàm được lồng vào. Ví dụ, bằng cách lồng hàm AVERAGE và SUM vào các đối số của hàm IF, công thức sau đây tính tổng cho bộ các số (G2:G5) chỉ khi giá trị trung bình của một bộ số khác (F2:F5) lớn hơn 50. Nếu không, nó trả về 0.

Các hàm được lồng vào

Hàm AVERAGE và hàm SUM được lồng vào trong hàm IF.

Bạn có thể lồng tối đa 64 mức hàm vào công thức.

 1. Bấm vào ô bạn muốn nhập công thức.

 2. Để bắt đầu công thức với hàm, hãy bấm chèn hàm Ảnh nút trên thanh công thức Ảnh nút .

  Excel chèn dấu bằng (=) cho bạn.

 3. Trong hộp Hoặc chọn một thể loại , chọn Tất cả.

  Nếu bạn đã quen thuộc với các thể loại hàm, bạn có thể chọn một thể loại.

  Nếu bạn không chắc chắn hàm nào sẽ được dùng, bạn có thể nhập một câu hỏi mô tả việc bạn muốn làm trong hộp Tìm kiếm hàm (ví dụ, "cộng số" trả về hàm SUM ).

 4. Để nhập một hàm khác làm đối số, hãy nhập hàm vào hộp đối số mà bạn muốn.

  Các phần công thức được hiển thị trong hộp thoại Đối số Hàm phản ánh hàm bạn đã chọn ở bước trước đó.

  Nếu bạn bấm IF, hộp thoại Đối số hàm hiển thị các đối số cho hàm IF. Để lồng hàm khác, bạn có thể nhập hàm đó vào hộp đối số. Ví dụ: bạn có thể nhập SUM(G2:G5) vào hộp Value_if_true của hàm IF.

 5. Hãy nhập bất kỳ đối số bổ sung nào cần để hoàn thiện công thức của bạn.

  Thay vì nhập tham chiếu ô, bạn cũng có thể nhập ô bạn muốn tham chiếu. Bấm Ảnh Nút để thu nhỏ hộp thoại, chọn ô bạn muốn tham chiếu, rồi bấm Ảnh nút để bung rộng hộp thoại.

  Mẹo: Để biết thêm thông tin về hàm và đối số của chúng, bấm Trợ giúp về hàm này.

 6. Sau khi bạn hoàn thành các đối số cho công thức, bấm OK.

 1. Bấm vào ô bạn muốn nhập công thức.

 2. Để bắt đầu công thức với hàm, hãy bấm chèn hàm Ảnh nút trên thanh công thức Ảnh nút .

 3. Trong hộp thoại chèn hàm, trong hộp chọn thể loại , chọn tất cả.

  Nếu bạn đã quen thuộc với các thể loại hàm, bạn có thể chọn một thể loại.

 4. Để nhập một hàm khác làm đối số, hãy nhập hàm trong hộp đối số trong bộ dựng công thức hoặc trực tiếp vào ô.

 5. Hãy nhập bất kỳ đối số bổ sung nào cần để hoàn thiện công thức của bạn.

 6. Sau khi bạn hoàn thành các đối số cho công thức, nhấn ENTER.

Ví dụ

Sau đây là ví dụ về cách sử dụng hàm IF được lồng để gán điểm bằng chữ vào điểm bài kiểm tra bằng số.

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Điểm

45

90

78

Công thức

Mô tả

Kết quả

'=IF(A2>89,"A",IF(A2>79,"B", IF(A2>69,"C",IF(A2>59,"D","F"))))

Dùng các điều kiện IF lồng để gán điểm bằng chữ vào điểm số trong ô A2.

=IF(A2>89,"A",IF(A2>79,"B",IF(A2>69,"C",IF(A2>59,"D","F"))))

'=IF(A3>89,"A",IF(A3>79,"B", IF(A3>69,"C",IF(A3>59,"D","F"))))

Dùng các điều kiện IF lồng để gán điểm bằng chữ vào điểm số trong ô A3.

=IF(A3>89,"A",IF(A3>79,"B",IF(A3>69,"C",IF(A3>59,"D","F"))))

'=IF(A4>89,"A",IF(A4>79,"B", IF(A4>69,"C",IF(A4>59,"D","F"))))

Dùng các điều kiện IF lồng để gán điểm bằng chữ vào điểm số trong ô A4.

=IF(A4>89,"A",IF(A4>79,"B",IF(A4>69,"C",IF(A4>59,"D","F"))))

Mẹo: 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Xem thêm

Video: Hàm IF được lồng

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×