DURATION (Hàm DURATION)

Hàm thời lượng, một trong các hàm tài chính, trả về khoảng thời gian Macauley cho một giá trị giả định của $100. Thời lượng được định nghĩa là giá trị trung bình của các dòng tiền mặt hiện tại và được sử dụng làm thước đo phản hồi của giá trái phiếu để thay đổi trong lợi nhuận.

Cú pháp

DURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis])

Quan trọng: Ngày nên được nhập bằng cách dùng hàm DATE hoặc nhập như là kết quả của những công thức hay hàm khác. Ví dụ: Sử dụng DATE(2018,5,23) cho ngày 23/05/2018. Vấn đề có thể xảy ra nếu nhập ngày tháng dạng văn bản.

Cú pháp hàm thời gian có các đối số sau đây:

 • Settlement    Bắt buộc. Ngày thanh toán chứng khoán. Ngày thanh toán chứng khoán là ngày sau ngày phát hành khi chứng khoán được bán cho người mua.

 • Maturity    Bắt buộc. Ngày đáo hạn của chứng khoán. Ngày đáo hạn là ngày mà chứng khoán hết hạn.

 • Coupon    Bắt buộc. Lãi suất phiếu lãi hàng năm của chứng khoán.

 • Yld    Bắt buộc. Lợi tức hàng năm của chứng khoán.

 • Frequency    Bắt buộc. Số lần thanh toán phiếu lãi hàng năm. Đối với thanh toán hàng năm, tần suất = 1; đối với nửa năm, tần suất = 2; đối với hàng quý, tần suất = 4.

 • Basis    Tùy chọn. Loại cơ sở đếm ngày sẽ dùng.

Cơ sở

Cơ sở đếm ngày

0 hoặc bỏ qua

US (NASD) 30/360

1

Thực tế/thực tế

2

Thực tế/360

3

Thực tế/365

4

European 30/360

Chú thích

 • Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê-ri liên tiếp để sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 01/01/1900 có số sê-ri là 1 và ngày 01/01/2018 có số sê-ri là 43101 vì ngày 01/01/2018 là 43.101 ngày sau ngày 01/01/1900.

 • Ngày thanh toán là ngày một người mua mua phiếu lãi, chẳng hạn như một trái phiếu. Ngày đáo hạn là ngày khi phiếu lãi hết hạn. Ví dụ, giả sử một trái phiếu 30 năm được phát hành vào ngày 1 tháng 1, 2018 và được mua bởi người mua sáu tháng sau đó. Ngày phát hành sẽ là ngày 1 tháng 1, 2018, ngày thanh toán sẽ là ngày 1 tháng 7, 2018 và ngày đáo hạn sẽ là ngày 1 tháng 1, 2048, là 30 năm sau ngày 1 tháng một, 2018, ngày phát hành.

 • Các đối số settlement, maturity, frequency và basis bị cắt cụt thành số nguyên.

 • Nếu settlement hoặc maturity không phải là ngày hợp lệ, hàm DURATION trả về giá trị lỗi #VALUE! .

 • Nếu coupon < 0 hoặc nếu yld < 0, hàm DURATION trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu frequency là bất kỳ số nào khác 1, 2 hoặc 4, hàm DURATION trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu basis < 0 hoặc nếu basis > 4, hàm DURATION trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu settlement ≥ maturity, hàm DURATION trả về giá trị lỗi #NUM! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

07/01/2018

Ngày kết toán

01/01/2048

Ngày đáo hạn

8,0%

Phần trăm phiếu lãi

9,0%

Tỷ suất lợi tức

2

Tần suất là nửa năm một lần (xem ở trên)

1

Thực tế/cơ sở thực tế (xem ở trên)

Công thức

Mô tả

Kết quả

=DURATION(A2,A3,A4,A5,A6,A7)

Thời hạn của trái phiếu với các kỳ hạn trên đây

10,9191453

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trong Cộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×