Duy trì trách nhiệm với Microsoft để làm

Việc thêm ngày đến hạn cho các tác vụ sẽ giúp bạn duy trì trách nhiệm và làm việc đúng tiến độ để đáp ứng các mục tiêu. Khi sử dụng ngày đến hạn, bạn sẽ có khung thời gian cụ thể cho từng tác vụ cần hoàn thành. Vì mục Đề xuất trong Ngày của tôi có xem xét về ngày đến hạn nên bạn có thể để chúng tôi giúp theo dõi các tác vụ sắp tới. Mỗi ngày, Đề xuất sẽ cho bạn thấy những tác vụ sắp tới ngày đến hạn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×