ELOOKUP (Hàm ELOOKUP)

Sử dụng hàm NLOOKUP, một trong các hàm tra cứu, khi bạn cần…

Lưu ý: Tính năng này chỉ khả dụng khi bạn có gói đăng ký Microsoft 365. Nếu bạn là người đăng kýMicrosoft 365, hãy đảm bảo bạn có phiên bản mới nhất của Office.

Câu này giới thiệu danh sách theo thứ tự mà bạn có thể sử dụng để tạo viền ngoài cho một quy trình.

Tiêu đề thủ tục (tùy chọn)

Cách bắt đầu

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

Hàm Excel (theo thể loại)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×