ERF (Hàm ERF)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng hàm ERF trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về hàm sai số được lấy tích phân giữa lower_limit và upper_limit.

Cú pháp

ERF(lower_limit,[upper_limit])

Cú pháp hàm ERF có các đối số sau đây:

  • Lower_limit    Bắt buộc. Giới hạn dưới để lấy tích phân hàm ERF.

  • Upper_limit    Tùy chọn. Giới hạn trên để lấy tích phân hàm ERF. Nếu bị bỏ qua, hàm ERF lấy tích phân giữa số không và lower_limit.

Chú thích

  • Nếu lower_limit không phải dạng số, hàm ERF trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu upper_limit không phải dạng số, hàm ERF trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

K ết quả

=ERF(0.745)

Hàm sai số được lấy tích phân giữa 0 và 0,74500

0,70792892

=ERF(1)

Hàm sai số được lấy tích phân giữa 0 và 1.

0,84270079

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×