We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng hàm ERF trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về hàm sai số được lấy tích phân giữa lower_limit và upper_limit.

Cú pháp

ERF(lower_limit,[upper_limit])

Cú pháp hàm ERF có các đối số sau đây:

  • Lower_limit    Bắt buộc. Giới hạn dưới để lấy tích phân hàm ERF.

  • Upper_limit    Tùy chọn. Giới hạn trên để lấy tích phân hàm ERF. Nếu bị bỏ qua, hàm ERF lấy tích phân giữa số không và lower_limit.

Chú thích

  • Nếu lower_limit không phải dạng số, hàm ERF trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu upper_limit không phải dạng số, hàm ERF trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=ERF(0.745)

Hàm sai số được lấy tích phân giữa 0 và 0,74500

0,70792892

=ERF(1)

Hàm sai số được lấy tích phân giữa 0 và 1.

0,84270079

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×