Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm ERFC trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về hàm bù ERF được lấy tích phân giữa x và vô cực.

Cú pháp

ERFC(x)

Cú pháp hàm ERFC có các đối số sau đây:

  • X    Bắt buộc. Giới hạn dưới để lấy tích phân hàm ERFC.

Chú thích

  • Nếu x không phải dạng số, hàm ERFC trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=ERFC(1)

Hàm bù ERF của 1.

0,15729921

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×