Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm ERROR.TYPE trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về số tương ứng với một trong các giá trị lỗi trong Microsoft Excel hoặc trả về lỗi #N/A nếu không có lỗi. Bạn có thể dùng hàm ERROR.TYPE trong hàm IF để kiểm định giá trị lỗi và trả về một chuỗi văn bản, chẳng hạn như thông báo, thay vì giá trị lỗi.

Cú pháp

ERROR.TYPE(error_val)

Cú pháp hàm ERROR.TYPE có các đối số sau đây:

  • Error_val    Bắt buộc. Giá trị lỗi có số nhận dạng mà bạn muốn tìm. Mặc dù error_val có thể là giá trị lỗi thực tế, nhưng thường thì nó là tham chiếu đến ô chứa công thức mà bạn muốn kiểm định.

Nếu error_val là

Hàm ERROR.TYPE trả về

#NULL!

1

#DIV/0!

2

#VALUE!

3

#REF!

4

#NAME?

5

#NUM!

6

#N/A

7

#GETTING_DATA

8

Bất kỳ điều gì khác

#N/A

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

#NULL!

#DIV/0!

Công thức

Mô tả

Kết quả

=ERROR.TYPE(A2)

Số của Lỗi #NULL! (1).

1

=IF(ERROR.TYPE(A3)<3,CHOOSE(ERROR.TYPE(A3),"Các phạm vi không giao cắt","Số chia bằng không"))

Kiểm tra ô A3 để xem ô này có chứa giá trị lỗi #NULL! hoặc #DIV/0! hay không . Nếu có, thì số của giá trị lỗi được dùng trong hàm CHOOSE của trang tính để hiển thị một trong hai thông báo, nếu không thì trả về giá trị lỗi #N/A.

Số chia bằng không

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×