EVEN (Hàm EVEN)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về số được làm tròn lên đến số nguyên chẵn gần nhất. Bạn có thể dùng hàm này để xử lý các mục tồn tại ở dạng cặp. Ví dụ, thùng đóng gói chấp nhận các hàng có một hoặc hai mục. Thùng này đầy khi số mục, được làm tròn đến cặp gần nhất, khớp với dung lượng của thùng.

Cú pháp

Thậm chí (số)

Số    là giá trị để làm tròn.

Chú thích

  • Nếu number không phải dạng số, hàm EVEN trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Không xét đến dấu của đối số number, giá trị được làm tròn lên khi được điều chỉnh ra xa số không. Nếu number là số nguyên chẵn, thì không làm tròn.

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=EVEN(1.5)

Làm tròn 1,5 lên đến gần nhất số nguyên chẵn (2)

=EVEN(3)

Làm tròn 3 lên đến gần nhất số nguyên chẵn (4)

=EVEN(2)

Làm tròn 2 lên đến gần nhất số nguyên chẵn (2)

=EVEN(-1)

Làm tròn -1 gần nhất lên đến số nguyên chẵn (-2)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×