Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm EXACT trong Microsoft Excel.

Mô tả

So sánh hai chuỗi văn bản và trả về TRUE nếu chúng hoàn toàn giống nhau, FALSE nếu khác. Hàm EXACT phân biệt chữ hoa, chữ thường nhưng bỏ qua khác biệt về định dạng. Dùng hàm EXACT để kiểm tra văn bản được nhập vào tài liệu.

Cú pháp

EXACT(text1, text2)

Cú pháp hàm EXACT có các đối số sau đây:

  • Text1    Bắt buộc. Chuỗi văn bản thứ nhất.

  • Text2    Bắt buộc. Chuỗi văn bản thứ hai.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Chuỗi thứ nhất

Chuỗi thứ hai

word

word

Word

word

word

word

Công thức

Mô tả

Kết quả

=EXACT(A2,B2)

Kiểm tra xem các chuỗi trong hàng thứ nhất có khớp hay không

TRUE

=EXACT(A3,B3)

Kiểm tra xem các chuỗi trong hàng thứ hay có khớp hay không (Chữ "W" viết hoa trong A3)

FALSE

=EXACT(A4,B4)

Kiểm tra xem các chuỗi trong hàng thứ ba có khớp hay không (A4 chứa khoảng trắng giữa "w" và "ord)

FALSE

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×