Định dạng sổ làm việc .xlsx được giới thiệu trong Excel 2007 sẽ bảo toàn tất cả dữ liệu trang tính và biểu đồ, định dạng và các tính năng khác sẵn dùng trong các phiên bản Excel trước đây và định dạng Sổ làm việc Macro-Enabled (.xlsm) còn bảo toàn macro và trang tính macro ngoài các tính năng đó.

Nếu bạn thường xuyên chia sẻ dữ liệu sổ làm việc với người sử dụng phiên bản Excel cũ hơn, bạn có thể làm việc trong Phương thức Tương thích để ngăn việc mất dữ liệu và độ trung thực khi mở sổ làm việc trong phiên bản Excel cũ hơn hoặc bạn có thể dùng bộ chuyển đổi giúp bạn chuyển tiếp dữ liệu. Để biết thêm thông tin, hãy xem Lưu sổ làm Excel để tương thích với các phiên bản cũ hơn của Excel.

Nếu bạn lưu sổ làm việc theo định dạng tệp khác, chẳng hạn như định dạng tệp văn bản, một số định dạng và dữ liệu có thể bị mất và các tính năng khác có thể không được hỗ trợ.

Các định dạng tệp sau đây có khác biệt về tính năng và định dạng như mô tả.

Trong bài viết này

Văn bản được Định dạng (Phân cách bằng dấu cách)

Định dạng tệp này (.prn) chỉ lưu văn bản và giá trị như hiển thị trong các ô của trang tính hiện hoạt.

Nếu một hàng ô có chứa hơn 240 ký tự, bất kỳ ký tự nào vượt quá 240 sẽ ngắt dòng mới ở cuối tệp đã chuyển đổi. Ví dụ, nếu các hàng từ 1 đến 10 mà mỗi hàng chứa hơn 240 ký tự, thì văn bản còn lại trong hàng 1 được đặt ở hàng 11, văn bản còn lại trong hàng 2 sẽ được đặt ở hàng 12, v.v..

Các cột dữ liệu được phân tách bởi dấu phẩy và mỗi hàng dữ liệu kết thúc bằng dấu phẩy trở về đầu dòng. Nếu ô hiển thị công thức thay vì giá trị công thức, công thức sẽ được chuyển đổi dưới dạng văn bản. Tất cả định dạng, đồ họa, đối tượng và nội dung trang tính khác sẽ bị mất. Biểu tượng euro sẽ được chuyển thành dấu hỏi.

Lưu ý: Trước khi lưu trang tính theo định dạng này, hãy đảm bảo rằng tất cả dữ liệu bạn muốn chuyển đổi đều hiển thị và có khoảng cách thích hợp giữa các cột. Nếu không, dữ liệu có thể bị mất hoặc không được phân tách đúng cách trong tệp đã chuyển đổi. Bạn có thể cần phải điều chỉnh độ rộng cột của trang tính trước khi bạn chuyển đổi nó thành định dạng văn bản được định dạng.

Đầu trang

Văn bản (phân cách bằng dấu tab)

Định dạng tệp này (.txt) chỉ lưu văn bản và giá trị như hiển thị trong các ô của trang tính hiện hoạt.

Các cột dữ liệu được phân tách bằng ký tự tab và mỗi hàng dữ liệu kết thúc bằng dấu dòng trở về. Nếu ô có chứa dấu phẩy, nội dung ô sẽ được đặt trong dấu ngoặc kép. Nếu dữ liệu có chứa dấu ngoặc kép, thì dấu ngoặc kép sẽ thay thế dấu ngoặc kép và nội dung ô cũng được đặt trong dấu ngoặc kép. Tất cả định dạng, đồ họa, đối tượng và nội dung trang tính khác sẽ bị mất. Biểu tượng euro sẽ được chuyển thành dấu hỏi.

Nếu ô hiển thị công thức thay vì giá trị công thức, công thức sẽ được lưu dưới dạng văn bản. Để bảo lưu các công thức nếu bạn mở lại tệp trong Excel, hãy chọn tùy chọn Phân tách trong Trình hướng dẫn Nhập Văn bản, rồi chọn các ký tự tab làm dấu tách.

Lưu ý: Nếu sổ làm việc của bạn chứa các ký tự phông chữ đặc biệt, chẳng hạn như ký hiệu bản quyền), và bạn sẽ sử dụng tệp văn bản đã chuyển đổi trên máy tính có hệ điều hành khác, hãy lưu sổ làm việc theo định dạng tệp văn bản phù hợp cho hệ thống đó. Ví dụ: nếu bạn đang sử dụng Microsoft Windows và muốn sử dụng tệp văn bản trên máy tính Macintosh, hãy lưu tệp ở định dạng Văn bản (Macintosh). Nếu bạn đang sử dụng máy tính Macintosh và muốn sử dụng tệp văn bản trên hệ thống chạy Windows hoặc Windows NT, hãy lưu tệp ở định dạng Văn bản (Windows).

Đầu trang

Văn bản (Unicode)

Định dạng tệp này (.txt) lưu tất cả văn bản và giá trị như chúng xuất hiện trong các ô của trang tính hiện hoạt.

Tuy nhiên, nếu bạn mở một tệp ở định dạng Văn bản (Unicode) bằng một chương trình không đọc Unicode, chẳng hạn như Notepad trong Windows 95 hoặc chương trình dựa trên Microsoft MS-DOS, dữ liệu của bạn sẽ bị mất.

Lưu ý: Notepad ở Windows NT sẽ đọc tệp ở định dạng Văn bản (Unicode).

Đầu trang

CSV (phân cách bằng dấu phẩy)

Định dạng tệp này (.csv) chỉ lưu văn bản và giá trị như hiển thị trong các ô của trang tính hiện hoạt. Tất cả hàng và tất cả các ký tự trong mỗi ô đều được lưu. Các cột dữ liệu được phân tách bởi dấu phẩy và mỗi hàng dữ liệu kết thúc bằng dấu phẩy trở về đầu dòng. Nếu ô có chứa dấu phẩy, nội dung ô sẽ được đặt trong dấu ngoặc kép.

Nếu ô hiển thị công thức thay vì giá trị công thức, công thức sẽ được chuyển đổi dưới dạng văn bản. Tất cả định dạng, đồ họa, đối tượng và nội dung trang tính khác sẽ bị mất. Biểu tượng euro sẽ được chuyển thành dấu hỏi.

Lưu ý: Nếu sổ làm việc của bạn chứa các ký tự phông chữ đặc biệt như ký hiệu bản quyền), và bạn sẽ sử dụng tệp văn bản đã chuyển đổi trên máy tính với một hệ điều hành khác, hãy lưu sổ làm việc theo định dạng tệp văn bản phù hợp cho hệ thống đó. Ví dụ: nếu bạn đang sử dụng Windows và muốn sử dụng tệp văn bản trên máy tính Macintosh, hãy lưu tệp ở định dạng CSV (Macintosh). Nếu bạn đang sử dụng máy tính Macintosh và muốn sử dụng tệp văn bản trên hệ thống chạy Windows hoặc Windows NT, hãy lưu tệp ở định dạng CSV (Windows).

Đầu trang

DIF (Định dạng Chuyển đổi Dữ liệu)

Định dạng tệp này (.dif) chỉ lưu văn bản, giá trị và công thức trên trang tính hiện hoạt.

Nếu tùy chọn trang tính được đặt để hiển thị kết quả công thức trong các ô, thì chỉ kết quả công thức được lưu trong tệp đã chuyển đổi. Để lưu công thức, hãy hiển thị công thức trên trang tính trước khi lưu tệp.

Cách hiển thị công thức trong các ô trang tính

 1. Đi tới Tệp > Tùy chọn.

  Nếu bạn đang sử dụng Excel 2007, bấm vào nút Microsoft Office, rồi Ảnh nút bấm Excel chọn.

 2. Sau đó, đi đến mục> Hiển thị tùy chọn cho trang tính này và chọn hộp kiểm Hiện công thức trong ô thay vì kết quả được tính toán của chúng.

Độ rộng cột và hầu hết các định dạng số được lưu, nhưng tất cả các định dạng khác sẽ bị mất.

Thiết đặt thiết lập trang và ngắt trang thủ công bị mất.

Chú thích ô, đồ họa, biểu đồ nhúng, đối tượng, điều khiển biểu mẫu, siêu kết nối, thiết đặt xác thực dữ liệu, định dạng có điều kiện và các tính năng trang tính khác sẽ bị mất.

Dữ liệu hiển thị trong dạng xem hiện tại của báo cáo PivotTable sẽ được lưu; tất cả dữ liệu PivotTable khác bị mất.

Mã Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) bị mất.

Biểu tượng euro sẽ được chuyển thành dấu hỏi.

Đầu trang

SYLK (Liên kết Biểu tượng)

Định dạng tệp này (.slk) chỉ lưu các giá trị và công thức trên trang tính hiện hoạt và định dạng ô hạn chế.

Có tới 255 ký tự được lưu trên mỗi ô.

Nếu một hàm Excel không được hỗ trợ trong định dạng SYLK, bạn Excel toán hàm trước khi lưu tệp và thay thế công thức bằng giá trị kết quả.

Hầu hết các định dạng văn bản đều được lưu; Văn bản đã chuyển đổi sẽ có định dạng của ký tự đầu tiên trong ô. Văn bản đã xoay, ô đã phối cũng như cài đặt căn chỉnh văn bản ngang và dọc sẽ bị mất. Màu phông chữ có thể được chuyển đổi sang một màu khác nếu bạn mở lại trang tính SYLK đã chuyển đổi trong Excel. Viền được chuyển đổi thành viền đơn dòng. Tạo bóng ô được chuyển thành bóng xám chấm chấm.

Thiết đặt thiết lập trang và ngắt trang thủ công bị mất.

Chú thích ô sẽ được lưu. Bạn có thể hiển thị chú thích nếu bạn mở lại tệp SYLK trong Excel.

Đồ họa, biểu đồ nhúng, đối tượng, điều khiển biểu mẫu, siêu kết nối, thiết đặt xác thực dữ liệu, định dạng có điều kiện và các tính năng trang tính khác sẽ bị mất.

Mã VBA bị mất.

Dữ liệu hiển thị trong dạng xem hiện tại của báo cáo PivotTable sẽ được lưu; tất cả dữ liệu PivotTable khác bị mất.

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng định dạng này để lưu các tệp sổ làm việc để sử dụng trong Microsoft Multiplan. Excel bao gồm các bộ chuyển đổi định dạng tệp để chuyển đổi trực tiếp các tệp sổ làm việc thành định dạng Nhiều kế hoạch.

Đầu trang

Trang Web và Trang Web Tệp Đơn

Bạn có thể dùng các định dạng tệp Trang Web này (.htm, .html), định dạng tệp Trang Web Tệp Đơn (.mht, .mhtml) để xuất dữ Excel liệu. Trong Excel 2007 trở lên, các tính năng trang tính (như công thức, biểu đồ, PivotTable và Visual Basic cho dự án Ứng dụng (VBA) sẽ không còn được hỗ trợ ở những định dạng tệp này và chúng sẽ bị mất khi bạn mở lại tệp ở định dạng tệp này Excel.

Đầu trang

Bảng tính XML 2003

Định dạng tệp Bảng tính XML 2003 (.xml) này không giữ lại các tính năng sau:

 • Mũi tên theo dõi kiểm tra

 • Biểu đồ và các đối tượng đồ họa khác

 • Trang tính biểu đồ, trang tính macro, trang thoại

 • Dạng xem tùy chỉnh

 • Tham chiếu hợp nhất dữ liệu

 • Vẽ các lớp đối tượng

 • Tính năng sắp xếp và nhóm

 • Dữ liệu trang tính được bảo vệ bằng mật khẩu

 • Kịch bản

 • Thể loại hàm do người dùng xác định

 • Dự án VBA

Các tính năng mới được giới thiệu Excel bản 2007 trở lên, chẳng hạn như định dạng có điều kiện được cải tiến, sẽ không được hỗ trợ trong định dạng tệp này. Giới hạn hàng và cột mới được giới thiệu với Excel 2007 được hỗ trợ. Để biết thêm thông tin, hãy xem: Thông Excel tả và giới hạn mới.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Lưu sổ làm việc Excel tương thích với các phiên bản cũ hơn của Excel

tính

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×