Nhiều mẫu lịch có sẵn để sử dụng trong Microsoft Excel. Mẫu cung cấp bố trí lịch cơ bản mà bạn có thể dễ dàng điều chỉnh cho nhu cầu của mình.

Một mẫu Excel lịch có thể có một hoặc nhiều tính năng sau đây:

 • Mười hai tháng trong một hoặc các trang tính riêng biệt.

 • Mười ba tháng bắt đầu từ tháng 7 hoặc tháng 8 và kết thúc bằng tháng 7 hoặc tháng 8 của năm tiếp theo để biểu thị năm học.

 • In lịch trên một trang hoặc mười hai trang (mười ba trang cho lịch năm học).

 • Hiển thị các ngày trong tuần từ Chủ nhật đến Thứ bảy hoặc từ Thứ hai đến Chủ nhật.

 • Hướng dọc hoặc ngang cho các trang in.

 • Một cột được quy tắc cho ghi chú.

 • Một kế hoạch kỳ nghỉ.

 • Danh sách việc cần làm.

 • Trình theo dõi nhiệm vụ.

 • Trình theo dõi Ngân sách.

 • Trình theo dõi lịch biểu hàng ngày.

Tải xuống mẫu lịch:

Duyệt qua các mẫu lịch, chọn mẫu Excel phù hợp nhất với bạn. Bấm nút Tải xuống trên trang mẫu, mở tệp mẫu trong Excel, sau đó sửa và lưu lịch của bạn.

Lưu ý: Theo mặc định, một tệp tải xuống mẫu sẽ đi vào thư mục Tải xuống trên máy tính của bạn. Bạn có thể muốn sao chép tệp mẫu sang vị trí khác để có thể dễ dàng tìm thấy nó sau này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Xem thêm

Tạo lịch bằng cách sử dụng mẫu

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×