Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm FISHER trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về phép biến đổi Fisher tại x. Phép biến đổi này tạo ra một hàm phân bố bình thường hơn là lệch. Dùng hàm này để thực hiện kiểm nghiệm giả thuyết dựa trên hệ số tương quan.

Cú pháp

FISHER(x)

Cú pháp hàm FISHER có các đối số sau đây:

  • X    Bắt buộc. Giá trị số mà bạn muốn biến đổi.

Chú thích

  • Nếu x không phải là số, thì hàm FISHER trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu x ≤ -1 hoặc nếu x ≥ 1, hàm FISHER trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Phương trình biến đổi Fisher là:

    Phương trình

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=FISHER(0.75)

Phép biến đổi Fisher tại 0,75

0,9729551

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×