Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Làm tròn số tới số vị trí thập phân đã xác định, định dạng số theo định dạng thập phân sử dụng dấu chấm và dấu phẩy và trả về kết quả dạng văn bản.

Cú pháp

Cố định (số,số thập phân,no_commas)

Số    là số mà bạn muốn làm tròn và chuyển đổi thành văn bản.

Số thập phân    là số chữ số ở bên phải của dấu thập phân.

No_commas    là một giá trị lô-gic đó, nếu đúng, ngăn cố định bao gồm dấu phẩy trong văn bản trả về.

Ghi chú

  • Nếu đối số thập phân là số âm, thì số đó được làm tròn sang bên trái của dấu thập phân.

  • Nếu bạn bỏ qua số thập phân, thiết đặt bản địa hệ thống của bạn sẽ được dùng để xác định số lượng vị trí thập phân.

  • Nếu no_commas là FALSE hoặc được bỏ qua, thì văn bản trả về sẽ có các dấu phẩy như bình thường.

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

= FIXED(1234.567, 1)

Làm tròn số 1 số đầu tiên ở bên phải của dấu thập phân (1,234.6)

= FIXED(1234.567,-1)

Làm tròn số 1 số đầu tiên ở bên trái của dấu thập phân (1.230)

= FIXED(-1234.567,-1, TRUE)

Làm tròn số 1 chữ số thứ hai ở bên trái của dấu thập phân, mà không có dấu phẩy (-1230)

=FIXED(44.332)

Làm tròn các thứ ba số 2 chữ số ở bên phải của dấu thập phân (44.33)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×