Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và việc sử dụng hàm FLOOR trong Microsoft Excel.

Mô tả

Làm tròn số xuống, tiến tới không, tới bội số có nghĩa gần nhất.

Cú pháp

FLOOR(number, significance)

Cú pháp hàm FLOOR có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Giá trị số mà bạn muốn làm tròn.

  • Significance    Bắt buộc. Bội số mà bạn muốn làm tròn đến.

Chú thích

  • Nếu một trong hai đối số không phải là số, hàm FLOOR trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu number là số dương và significance là số âm, thì hàm FLOOR trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu dấu của số là dương, thì giá trị được làm tròn xuống và điều chỉnh tiến tới không. Nếu dấu của số là âm, thì giá trị được làm tròn xuống và điều chỉnh rời xa không. Nếu số chính là bội số của số có nghĩa, thì sẽ không có thao tác làm tròn nào.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=FLOOR(3.7,2)

Làm tròn 3,7 xuống đến bội số gần nhất của 2.

2

=FLOOR(-2.5,-2)

Làm tròn -2,5 xuống đến bội số gần nhất của -2.

-2

=FLOOR(2.5,-2)

Trả về lỗi, vì 2,5 và -2 trái dấu.

#NUM!

=FLOOR(1.58,0,1)

Làm tròn 1,58 xuống đến bội số gần nhất của 0,1.

1,5

=FLOOR(0.234,0.01)

Làm tròn 0,234 xuống đến bội số gần nhất của 0,01.

0,23

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×