FLOOR (Hàm FLOOR)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Làm tròn số xuống, tiến tới không, tới bội số có nghĩa gần nhất.

Cú pháp

Hàm FLOOR (số,số có nghĩa)

Số    là giá trị số bạn muốn làm tròn.

Số có nghĩa    là bội số với mà bạn muốn làm tròn.

Ghi chú

  • Nếu một trong hai đối số không phải là số, hàm FLOOR trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu số và số có nghĩa khác dấu nhau, hàm FLOOR trả về giá trị lỗi #NUM!.

  • Bất kể đăng số, giá trị được làm tròn xuống khi được điều chỉnh xa số không. Nếu số là một bội số có nghĩa chính xác, không làm tròn xuất hiện.

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

= FLOOR(2.5, 1)

Làm tròn 2,5 xuống đến bội số gần nhất của 1 (2).

= FLOOR(-2.5,-2)

Làm tròn -2,5 xuống đến bội số gần nhất của -2 (-2)

= FLOOR(-2.5, 2)

Trả về lỗi, vì -2,5 và 2 trái dấu (#NUM!)

= FLOOR(1.5, 0.1)

Làm tròn 1,5 xuống đến bội số gần nhất của 0,1 (1,5)

= FLOOR(0.234, 0.01)

Làm tròn 0,234 xuống đến bội số gần nhất của 0,01 (0,23)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×