Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm FLOOR.MATH trong Microsoft Excel.

Mô tả

Làm tròn một số xuống số nguyên gần nhất hay tới bội số gần nhất của một số có nghĩa.

Cú pháp

FLOOR.MATH(number, significance, mode)

Cú pháp hàm FLOOR.MATH có các đối số sau đây.

  • Number    Bắt buộc. Số cần được làm tròn xuống.

  • Significance    Tùy chọn. Bội số mà bạn muốn làm tròn đến.

  • Mode    Tùy chọn. Hướng (tiến đến hay xa khỏi số 0) làm tròn số âm.

Chú thích

  • Theo mặc định, số dương có các phần thập phân sẽ được làm tròn xuống số nguyên gần nhất. Ví dụ: 6,3 được làm tròn xuống 6, bằng cách dùng đối số Significance mặc định (1).

  • Theo mặc định, số âm có các phần thập phân sẽ được làm tròn ra xa số 0 lên số nguyên gần nhất. Ví dụ: -6,7 được làm tròn thành -7.

  • Bằng cách dùng 0 hoặc số âm làm đối số Mode, bạn có thể thay đổi hướng làm tròn cho các số âm. Ví dụ, làm tròn -6,3 với Significance là 1 và Mode là -1 sẽ là làm tròn tiến đến 0, thành -6.

  • Đối số Significance làm tròn số đó xuống số nguyên gần nhất là bội số của số có nghĩa đã xác định. Trường hợp ngoại lệ là khi số được làm tròn là số nguyên. Ví dụ: với Significance là 3, số sẽ được làm tròn xuống số nguyên tiếp theo là bội số của 3.

  • Nếu Number chia cho Significance là 2 hoặc kết quả lớn hơn trong số dư, thì kết quả được làm tròn xuống.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả (kết quả)

Kết quả

=FLOOR.MATH(24.3,5)

Làm tròn 24,3 xuống đến số nguyên gần nhất là bội số của 5 (20).

20

=FLOOR.MATH(6.7)

Làm tròn 6,7 xuống đến số nguyên gần nhất (6).

6

=FLOOR.MATH(-8.1,2)

Làm tròn -8,1 xuống (ra xa số 0) đến số nguyên gần nhất là bội số của 2 (-10).

-10

=FLOOR.MATH(-5.5,2,-1)

Làm tròn -5,5 tiến tới 0 đến số nguyên gần nhất là bội số của 2, sử dụng Mode khác không, đảo hướng làm tròn (-4).

-4

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×