Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trả về một số được làm tròn xuống tới số nguyên gần nhất hoặc tới bội số có nghĩa gần nhất. Bất chấp dấu của số, số sẽ được làm tròn xuống. Tuy nhiên, nếu số hoặc số có nghĩa là không, thì kết quả trả về là không.

Cú pháp

FLOOR.PRECISE(number, [significance])

Cú pháp hàm FLOOR.PRECISE có các đối số dưới đây:

  • Number    Bắt buộc. Giá trị cần làm tròn.

  • Significance    Tùy chọn. Bội số mà số sẽ được làm tròn đến.

    Nếu bỏ qua mức quan trọng, giá trị mặc định của nó sẽ là 1.

Chú thích

  • Giá trị tuyệt đối của bội số được dùng, để cho hàm FLOOR.PRECISE trả về mức sàn toán học, bất chấp dấu của số và số có nghĩa.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=FLOOR.PRECISE(-3.2,-1)

Làm tròn -3,2 xuống đến bội số gần nhất của -1

-4

=FLOOR.PRECISE(3.2, 1)

Làm tròn 3,2 xuống đến bội số gần nhất của 1

3

=FLOOR.PRECISE(-3.2, 1)

Làm tròn -3,2 xuống đến bội số gần nhất của 1

-4

=FLOOR.PRECISE(3.2,-1)

làm tròn 3,2 xuống đến bội số gần nhất của -1

3

=FLOOR.PRECISE(3.2)

Làm tròn 3,2 xuống đến bội số gần nhất của 1

3

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×