Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả về cú pháp công thức và cách dùng hàm FORMULATEXT trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về công thức ở dạng chuỗi.

Cú pháp

FORMULATEXT(reference)

Cú pháp hàm FORMULATEXT có các đối số sau đây.

 • Tham chiếu    Bắt buộc. Tham chiếu đến một ô hoặc phạm vi ô.

Chú thích

 • Hàm FORMULATEXT trả về những gì được hiển thị trong thanh công thức nếu bạn chọn ô được tham chiếu.

 • Đối số Reference có thể là tham chiếu đến trang tính hay sổ làm việc khác.

 • Nếu đối số Reference là tham chiếu đến sổ làm việc khác đang không mở, hàm FORMULATEXT trả về giá trị lỗi #N/A.

 • Nếu đối số Reference là tham chiếu đến toàn bộ một hàng hoặc cột, hoặc đến phạm vi hay tên đã xác định chứa nhiều ô, thì hàm FORMULATEXT sẽ trả về giá trị trong ô ngoài cùng phía trên bên trái của hàng, cột hoặc phạm vi đó.

 • Trong các trường hợp sau, hàm FORMULATEXT trả về giá trị lỗi #N/A:

  • Ô được dùng làm đối số Reference không chứa công thức.

  • Công thức trong ô dài hơn 8192 ký tự.

  • Công thức không thể được hiển thị trong trang tính do chế độ bảo vệ trang tính.

  • Sổ làm việc bên ngoài chứa công thức không mở trong Excel.

 • Kiểu dữ liệu không hợp lệ được dùng làm đầu vào sẽ tạo ra giá trị lỗi #VALUE! .

 • Nhập tham chiếu đến ô trong đó bạn nhập hàm làm đối số sẽ không dẫn đến cảnh báo tham chiếu vòng. Hàm FORMULATEXT sẽ trả về thành công công thức ở dạng văn bản trong ô.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=TODAY()

Công thức trong ô C2 trả về công thức nó tìm thấy trong ô A2 dưới dạng chuỗi văn bản để bạn có thể dễ dàng kiểm tra cấu trúc. Công thức được nhập vào ô A2 là =TODAY() và sẽ trả về ngày hiện tại trong ô A2. Công thức =TODAY() sẽ hiển thị dưới dạng văn bản trong ô C2.

=FORMULATEXT(A2)

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×