Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

FV, một trong các hàm tài chính, tính toán giá trị tương lai của một khoản đầu tư dựa trên một mức lãi suất cố định. Bạn có thể sử dụng FV với các khoản thanh toán bằng nhau định kỳ, hoặc thanh toán một lần duy nhất.

Huấn luyện viên Công thức Excel

Sử dụng Excel Formula Coach để tìm giá trị tương lai của một chuỗi các khoản thanh toán. Đồng thời, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng hàm FV trong công thức.

Hoặc sử dụng Excel Formula Coach để tìm giá trị tương lai của một khoản thanh toán một lần duy nhất.

Cú pháp

FV(rate,nper,pmt,[pv],[type])

Để biết mô tả đầy đủ về các đối số của hàm FV và biết thêm thông tin về các hàm niên kim, hãy xem PV.

Cú pháp hàm FV có các đối số sau đây:

  • Rate    Bắt buộc. Lãi suất theo kỳ hạn.

  • Nper    Bắt buộc. Tổng số kỳ hạn thanh toán trong một niên kim.

  • Pmt    Bắt buộc. Khoản thanh toán cho mỗi kỳ; khoản này không đổi trong suốt vòng đời của niên kim. Thông thường, pmt có chứa tiền gốc và lãi, nhưng không chứa các khoản phí và thuế khác. Nếu pmt được bỏ qua, bạn phải đưa vào đối số pv.

  • Pv    Tùy chọn. Giá trị hiện tại, hoặc số tiền trả một lần hiện tại đáng giá ngang với một chuỗi các khoản thanh toán tương lai. Nếu bỏ qua đối số pv, thì nó được giả định là 0 (không) và bạn phải đưa vào đối số pmt.

  • Type    Tùy chọn. Số 0 hoặc 1 chỉ rõ thời điểm thanh toán đến hạn. Nếu đối số kiểu bị bỏ qua, thì nó được giả định là 0.

Đặt loại bằng với

Nếu thanh toán đến hạn

0

Ở cuối chu kỳ

1

Ở cuối chu kỳ

Chú thích

  • Đảm bảo là bạn sử dụng đơn vị nhất quán để xác định tỉ suất và nper. Nếu bạn thanh toán hàng tháng cho một khoản vay bốn năm với lãi suất 12 phần trăm năm, hãy sử dụng 12%/12 trong đối số lãi suất và 4*12 cho đối số nper. Nếu bạn thực hiện thanh toán hàng năm cho cùng một khoản vay, hãy sử dụng 12% cho tỉ suất và 4 cho nper.

  • Đối với tất cả các đối số, số tiền mặt mà bạn chi trả, chẳng hạn như nộp vào tài khoản tiết kiệm, được thể hiện bằng số âm; số tiền mặt mà bạn nhận được, chẳng hạn như séc chia cổ tức, được thể hiện bằng số dương.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

0,06

Lãi suất hàng năm

10

Số lần thanh toán

-200

Số tiền thanh toán

-500

Giá trị hiện tại

1

Thanh toán đến hạn vào đầu kỳ (0 cho biết rằng thanh toán đến hạn vào cuối kỳ)

Công thức

Mô tả

Kết quả

=FV(A2/12, A3, A4, A5, A6)

Giá trị tương lai của khoản đầu tư theo các điều kiện trong A2:A5.

$2.581,40

Ví dụ 2

Dữ liệu

Mô tả

0,12

Lãi suất hàng năm

12

Số lần thanh toán

-1000

Số tiền thanh toán

Công thức

Mô tả

Kết quả

=FV(A2/12, A3, A4)

Giá trị tương lai của khoản đầu tư theo các điều kiện trong A2:A4.

$12.682,50

Ví dụ 3

Dữ liệu

Mô tả

0,11

Lãi suất hàng năm

35

Số lần thanh toán

-2000

Số tiền thanh toán

1

Thanh toán đến hạn vào đầu năm (0 tức là cuối năm)

Công thức

Mô tả

Kết quả

=FV(A2/12, A3, A4,, A5)

Giá trị tương lai của khoản đầu tư với các điều kiện trong các ô A2:A4

$82.846,25

Ví dụ 4

Dữ liệu

Mô tả

0,06

Lãi suất hàng năm

12

Số lần thanh toán

-100

Số tiền thanh toán

-1000

Giá trị hiện tại

1

Thanh toán đến hạn vào đầu năm (0 tức là cuối năm)

Công thức

Mô tả

Kết quả

=FV(A2/12, A3, A4, A5, A6)

Giá trị tương lai của khoản đầu tư theo các điều kiện trong A2:A5.

$2.301,40

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×