Gửi và nhận tin nhắn tức thời

Từ Lync trên Android, bạn có thể gửi IM tới từng liên hệ . Bạn cũng có thể thêm âm thanh hoặc video vào hội thoại IM hiện có.

Xem đoạn giới thiệu cho việc sử dụng Lync trên Điện thoại Android

Xem đoạn video ngắn này để tìm hiểu cách dùng Lync để nhắn tin tức thời, gọi điện thoại và gia nhập cuộc họp trên Điện thoại Android của bạn.

Bạn muốn làm gì?

Gửi IM tới một liên hệ

Nhận IM

Chuyển đổi giữa các hội thoại IM

Thêm âm thanh hoặc video vào hội thoại IM

Tìm một hội thoại gần đây hoặc hội thoại bị nhỡ

Kết thúc hội thoại

Gửi IM tới một liên hệ

Để tìm kiếm một liên hệ và gửi IM cho người đó, hãy thực hiện như sau:

 1. Nhấn biểu tượng Liên hệ, biểu tượng thứ hai từ bên trái, rồi gõ nhẹ lên biểu tượng Tìm kiếm ở trên cùng.

 2. Bắt đầu nhập tên, số điện thoại, số máy nhánh hoặc địa chỉ email vào hộp tìm kiếm. Kết quả sẽ được hiển thị phía dưới hộp.

 3. Khi bạn tìm liên hệ, gõ nhẹ tên người đó và trên màn hình thẻ liên hệ, gõ nhẹ biểu tượng IM rồi bắt đầu nhập tin nhắn.

Để chọn liên hệ từ danh sách Liên hệ của bạn để gửi IM, hãy thực hiện như sau:

 1. Gõ nhẹ biểu tượng Liên hệ, biểu tượng thứ hai từ bên trái, rồi gõ nhẹ lên nhóm có người mà bạn đang tìm kiếm để bung rộng nhóm.

 2. Khi bạn tìm liên hệ, gõ nhẹ tên người đó và trên màn hình thẻ liên hệ, gõ nhẹ biểu tượng IM rồi bắt đầu nhập tin nhắn.

Nhận IM

Khi ai đó gửi cho bạn một tin nhắn tức thời và bạn đã đăng nhập vào Lync, một thông báo sẽ xuất hiện ở phía trên cùng của màn hình. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Để chấp nhận thư mời, trượt xuống khay thông báo rồi gõ nhẹ vào thông báo.

 • Để bỏ qua thư mời, chỉ cần để cho thông báo hết thời gian chờ.

Chuyển đổi giữa các hội thoại IM

Nếu bạn có nhiều hội thoại cùng lúc, bạn có thể chuyển đổi giữa các cuộc hội thoại bằng cách thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Gõ nhẹ lên biểu tượng Hội thoại, biểu tượng thứ ba từ bên trái, rồi gõ nhẹ vào hội thoại mà bạn muốn trả lời.

 • Nếu bạn đang ở trong nhiều hội thoại và nhận được một tin nhắn IM mới ở một trong những hội thoại này, khi đó bạn sẽ thấy thông báo trong Khay Thông báo Android. Bạn có thể đi tới hội thoại đó bằng cách gõ nhẹ vào thông báo.

Thêm âm thanh hoặc video vào hội thoại IM

Để thêm âm thanh hoặc video vào hội thoại IM hiện có tới một cuộc gọi, hãy thực hiện các thao tác sau:

 • Từ hội thoại IM, từ màn hình hội thoại, gõ nhẹ biểu tượng Điện thoại và số mà bạn muốn gọi.

Tùy theo cách bạn thiết đặt tùy chọn cuộc gọi VoIP, khi bạn thực hiện hoặc nhận cuộc gọi thoại hay video, có thể dùng Wi-Fi hoặc gói dữ liệu mạng di động. Để biết thêm thông tin, hãy đi tới Quản lý Wi-Fi cho tùy chọn VoIP.

Tìm một hội thoại gần đây hoặc hội thoại bị nhỡ

Khi bạn bị nhỡ một hội thoại trên điện thoại di động, tab Hội thoại sẽ hiển thị hội thoại bị nhỡ.

 1. Để xem một hội thoại gần đây hoặc hội thoại bị nhỡ, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng Hội thoại, biểu tượng thứ ba từ bên trái. Danh sách các cuộc hội thoại gần đây và bị nhỡ sẽ được hiển thị.

 2. Gõ nhẹ vào hội thoại để trả lời. (Để kết nối với hội thoại, bạn phải trả lời bằng cách gửi IM hoặc bắt đầu cuộc gọi thoại hoặc video).

Lưu ý: Hội thoại được chấp nhận trên máy khách Lync khác nhưng bị nhỡ trên thiết bị di động của bạn sẽ không xuất hiện trong tab Hội thoại.

Kết thúc hội thoại

Khi bạn đã xong hội thoại, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Để kết thúc hội thoại âm thanh hoặc video, từ màn hình hội thoại, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng Kết thúc màu đỏ.

 • Để xóa hội thoại, gõ nhẹ vào biểu tượng Hội thoại, biểu tượng thứ ba từ bên trái. Gõ nhẹ và giữ hội thoại mà bạn muốn xóa, sau đó chọn Xóa hội thoại.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×