Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Gắn cờ cho các nhiệm vụ của bạn với nhãn

Gắn cờ cho các nhiệm vụ của bạn với nhãn

Trong Trình lập kế hoạch, nhãn có thể giúp bạn nhanh chóng nhìn thấy những điều nhất định mà một số nhiệm vụ có chung, như yêu cầu, vị trí, phụ thuộc hoặc các ràng buộc thời gian quan trọng. 

Thêm nhãn vào kế hoạch của bạn

  1. Trên bảng tác vụ, hãy chọn một nhiệm vụ để mở chi tiết.

  2. Trên thẻ, chọn Thêm nhãn, rồi chọn một nhãn từ danh sách. Để đổi tên nhãn bạn đã chọn, hãy chọn tên và nhập tên mới hoặc đổi tên một trong danh sách bằng cách chọn bút chì để sửa.
    Ảnh chụp màn hình của hộp văn bản thêm nhãn trên thẻ nhiệm vụ Planner

Sau khi bạn đã xác định nhãn trên một nhiệm vụ, họ sẽ sẵn dùng cho tất cả các nhiệm vụ trong kế hoạch.

Ví dụ, bạn có thể xác định nhãn màu hồng là "an toàn" trên tác vụ "thêm tiền vào tài khoản", sau đó đặt cờ tương tự trên mọi nhiệm vụ khác trong kế hoạch của bạn liên quan đến sự an toàn.

Các cách khác để có được tổ chức

Nếu bạn cần thêm nhiều cách để sắp xếp công việc của mình, bạn có thể tìm thấy các Xô hữu ích. Bạn có thể sắp xếp các tác vụ thành các Xô để giúp bạn tổ chức các nhiệm vụ thành những nội dung như giai đoạn, kiểu công việc hoặc bộ phận.

Kéo một nhiệm vụ vào một Xô mới

Với nhãn, , biểu tượng tiến độ, ngàytháng, bài tập, chúthích và phần đính kèm được hiển thị cho mỗi nhiệm vụ trên bảng, bạn có thể nhận được một cảm giác về những gì đang xảy ra trong kế hoạch của bạn, trong nháy mắt.

Bạn đang tìm kiếm dạng xem ảnh lớn hơn? Thử dạng xem biểu đồ để xem nhanh các tiến độ tổng thể của kế hoạch của bạn.

Bấm biểu đồ cho dạng xem biểu đồ

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×