Gọi một liên hệ Lync

Gọi một liên hệ Lync

Để gọi một liên hệ trên Lync, gõ nhẹ Liên hệ, tìm người trong danh sách Liên hệ của bạn hoặc gõ tên người đó trong hộp tìm kiếm. Khi bạn tìm liên hệ, hãy gõ nhẹ tên của họ rồi gõ nhẹ Cuộc gọi Lync hoặc gõ nhẹ biểu tượng Điện thoại. Khi làm như vậy ứng dụng Lync sẽ gọi cho người trên Lync.

Tùy thuộc vào cách đặt tùy chọn cuộc gọi VoIP, bạn có thể dùng Wi-Fi hoặc gói dữ liệu mạng di động khi thực hiện hoặc nhận cuộc gọi video. Để biết thêm thông tin, đi tới phần Điều chỉnh thiết đặt sử dụng dữ liệu của bạn.

Xem đoạn giới thiệu về việc dùng Lync trên iPhone của bạn

Xem đoạn video ngắn này để tìm hiểu cách dùng Lync để nhắn tin tức thời, gọi điện thoại và gia nhập cuộc họp trên thiết bị di động của bạn.

Thêm ai đó vào cuộc gọi Lync

Từ màn hình cuộc gọi, gõ nhẹ biểu tượng Xem thêm (góc trên bên phải màn hình), sau đó gõ nhẹ Mời. Tìm người đó trong danh sách Liên hệ của bạn hoặc tìm qua hộp tìm kiếm, gõ nhẹ vào tên của họ, rồi gõ nhẹ Cuộc gọi Lync hoặc gõ nhẹ biểu tượng Điện thoại. Lync sẽ gọi cho người này và cố gắng thêm họ vào cuộc hội thoại.

Chuyển cuộc gọi

Từ màn hình cuộc gọi, gõ nhẹ biểu tượng Xem thêm (góc trên bên phải màn hình), sau đó gõ nhẹ Chuyển. Tìm người đó trong danh sách Liên hệ của bạn hoặc tìm qua hộp tìm kiếm, gõ nhẹ vào tên của họ, rồi gõ nhẹ Cuộc gọi Lync hoặc gõ nhẹ biểu tượng Điện thoại. Lync sẽ cố gắng chuyển cuộc gọi này đến họ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×