Để gửi một người nào đó email từ Teams, hãy di chuột lên ảnh hồ sơ của họ cho đến khi thẻ hồ sơ của họ xuất hiện. Bấm vào biểu tượng phong bì ở dưới cùng bên trái thẻ để gửi email.

Nếu bạn chưa chọn một ứng dụng email để sử dụng với Teams, bạn sẽ được nhắc để chọn một ứng dụng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×