Gửi email với yêu cầu biên nhận S/MIME

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Một biên nhận S/MIME là một tính năng bảo mật email được dùng để yêu cầu có xác nhận rằng đã thư nhận được không bị thay đổi. Biên nhận này cũng bao gồm thông tin về người mở thư và thời gian mở thư. Thông tin kiểm chứng sẽ được trả về dưới dạng thư trong Hộp thư đến của bạn.

Vì các yêu cầu biên nhận S/MIME phải bao gồm chữ ký điện tử, bạn phải có ID số để yêu cầu biên nhận S/MIME.

 1. Trong thư đang mở, bấm Tùy chọn.

 2. Trong nhóm Thêm Tùy chọn, bấm vào Công cụ Khởi động Hộp Thoại Tùy chọn Thư Nút Công cụ khởi động Hộp thoại trên ribbon .

 3. Dưới Bảo mật, bấm Thiết đặt Bảo mật.

 4. Chọn hộp kiểm Thêm chữ ký điện tử vào thư này.

 5. Chọn hộp kiểm Yêu cầu biên nhận S/MIME cho thư này.

 6. Bấm OKđóng hộp thoại Thuộc tính bảo mậtthuộc tính .

 7. Gửi thư của bạn.

Gửi tất cả thư với yêu cầu biên nhận S/MIME

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Trung tâm Tin cậy.

 4. Bấm Thiết đặt Trung tâm Tin cậy.

 5. Bấm Bảo mật Email.

 6. Dưới Email được mã hóa, chọn hộp kiểm Yêu cầu biên nhận S/MIME cho tất cả các thư S/MIME được ký.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×