Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Để cung cấp phản hồi về Microsoft OneDrive, hãy chuyển đến Cổng thông tin Phản hồi.

Bạn sẽ cần đăng nhập để bình chọn hoặc nhận xét về các mục phản hồi hiện có hoặc tạo phản hồi của riêng mình.

Mẹo: Bạn nên tìm kiếm phản hồi hiện có trước khi cung cấp phản hồi của riêng mình.

Cách gửi phản hồi từ ứng OneDrive này

Bạn cũng có thể gửi phản hồi trực tiếp từ ứng OneDrive này

  • Máy tính để bàn: Tùy thuộc vào phiên bản Windows bạn có, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

    • Bấm chuột phải vào biểu tượng OneDrive toán đám mây và chọn Gửi phản hồi.

    • Bấm chuột phải vào biểu OneDrive trên đám mây, chọn Xem Cài đặt & khác , rồi chọn Phản hồi.

  • Thiết bị di động: Chọn Tôi, rồi chọn Trợ & phản hồi.

    Lưu ý: Nếu bạn không thấy tùy chọn cung cấp phản hồi, có thể người quản trị của bạn đã tắt tính năng này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×