Gửi và Nhận IM

Từ Lync trên Windows Phone của mình, bạn có thể gửi và nhận các tin nhắn tức thời (IM) với những người khác. Bạn cũng có thể thêm âm thanh hoặc video vào hội thoại IM hiện có. Và bạn cũng có thể bắt đầu một hội thoại IM với bất kỳ nhóm nào hiện lên trong Lync, gồm các nhóm phân phối và nhóm liên hệ mà bạn đã tự tạo.

Gửi IM

Để tìm kiếm một liên hệ và sau đó gửi IM cho người đó, hãy thực hiện như sau:

 1. Từ màn hình liên hệ, gõ nhẹ vào biểu tượng tìm kiếm ở phía dưới và bắt đầu nhập tên liên hệ trong hộp tìm kiếm. Các kết quả được hiển thị bên dưới hộp.

 2. Khi tìm thấy liên hệ bạn đang tìm kiếm, hãy gõ nhẹ vào tên người đó, gõ nhẹ vào biểu tượng IM và sau đó bắt đầu nhập tin nhắn của bạn.

Để chọn liên hệ từ danh sách Liên hệ của bạn để gửi IM, hãy thực hiện như sau:

 1. Từ màn hình Liên hệ, hãy gõ nhẹ vào nhóm có người bạn đang tìm kiếm để bung rộng nhóm.

 2. Khi bạn tìm thấy liên hệ đó, gõ nhẹ vào tên người đó, gõ nhẹ biểu tượng IM và bắt đầu nhập tin nhắn.

Nhận IM

Khi ai đó gửi cho bạn một tin nhắn tức thời lúc bạn đang dùng Lync, một thông báo sẽ xuất hiện ở phía trên cùng của màn hình. Để chấp nhận lời mời, hãy gõ nhẹ vào thông báo.

Nếu nhận được tin nhắn tức thời trong khi điện thoại của bạn bị khóa hoặc Lync đang chạy ở nền, thông báo Windows Phone bản địa sẽ xuất hiện cho biết bạn có IM mới:

 • Để chấp nhận thư mời, hãy gõ nhẹ vào thông báo.

 • Để bỏ qua thư mời, chỉ cần để cho thông báo hết thời gian chờ.

Chuyển đổi giữa các hội thoại IM

Để chuyển đổi hội thoại, hãy thực hiện điều này:

 • Gõ nhẹ biểu tượng Thêm (…) ở dưới cùng và sau đó gõ nhẹ vào xem hội thoại. Từ màn hình Hội thoại, gõ nhẹ vào hội thoại bạn muốn trả lời.

Thêm âm thanh hoặc video vào hội thoại IM

Để thêm âm thanh hoặc video vào hội thoại IM hiện có, từ hội thoại IM, gõ nhẹ vào biểu tượng cuộc gọi hoặc video trên thanh ứng dụng.

Tùy theo cách bạn thiết đặt tùy chọn cuộc gọi VoIP, khi bạn thực hiện hoặc nhận cuộc gọi thoại hay video, có thể dùng Wi-Fi hoặc gói dữ liệu mạng di động. Để biết thêm thông tin, hãy xem Quản lý Wi-Fi cho tùy chọn VoIP.

Tìm một hội thoại gần đây hoặc hội thoại bị nhỡ

Khi bạn bị nhỡ một hội thoại trên di động, màn hình Hội thoại sẽ hiển thị hội thoại bị nhỡ.

 1. Để xem hội thoại bị nhỡ hoặc hội thoại gần đây, hãy đi đến màn hình Hội thoại. Một danh sách các cuộc hội thoại gần đây và bị nhỡ sẽ được hiển thị.

 2. Gõ nhẹ vào hội thoại để trả lời. (Để kết nối với hội thoại, bạn phải trả lời bằng cách gửi IM hoặc bắt đầu cuộc gọi thoại hoặc video.)

Lưu ý: Hội thoại được khách hàng Lync khác chấp nhận nhưng bị nhỡ trên thiết bị di động của bạn sẽ không xuất hiện trong màn hình Hội thoại.

Xóa hội thoại

Để xóa hội thoại từ màn hình hội thoại, hãy gõ nhẹ và giữ hội thoại bạn muốn xóa, sau đó khi bạn thấy tùy chọn menu, hãy gõ nhẹ vào xóa hội thoại.

Bỏ qua thông báo

Để bỏ qua thông báo, hãy vuốt để loại bỏ nó.

Bắt đầu hội thoại IM với một nhóm

Bạn có thể bắt đầu một hội thoại IM với bất kỳ nhóm nào hiện lên trong Lync, gồm các nhóm phân phối và nhóm liên hệ mà bạn đã tự tạo. Đây là cách thực hiện:

 1. Tìm nhóm trong danh sách Liên hệ của bạn hoặc qua tìm kiếm.

 2. Hãy nhấn vào Thẻ Liên hệ dành cho nhóm.

 3. Nhấn biểu tượng IM, gõ tin nhắn của bạn và nhấn Enter. IM của bạn sẽ đi đến những thành viên nào của nhóm đang trực tuyến.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×