Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng hàm GAMMA.DIST trong Microsoft Excel.

Trả về phân bố gamma. Bạn có thể dùng hàm này để nghiên cứu các biến số có thể có phân bố lệch. Phân bố gamma thường được dùng trong phân tích hàng đợi. 

Cú pháp

GAMMA.DIST(x,alpha,beta,cumulative)

Cú pháp hàm GAMMA.DIST có các đối số sau đây:

 • X     Bắt buộc. Giái trị bạn muốn đánh giá phân phối.

 • Alpha     Bắt buộc. Một tham biến tới phân phối.

 • Beta     Bắt buộc. Một tham biến tới phân phối. Nếu beta = 1, GAMMA.DIST trả về phân bố gamma chuẩn.

 • Cumulative     Bắt buộc. Một giá trị lô-gic quyết định dạng thức của hàm. Nếu tích lũy là TRUE, hàm GAMMA.DIST trả về hàm phân bố tích lũy; nếu FALSE, nó trả về hàm mật độ xác suất.

Chú thích

 • Nếu x, alpha hoặc beta không phải là số, hàm GAMMA.DIST trả về giá trị lỗi #VALUE! .

 • Nếu x < 0, GAMMA.DIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu alpha ≤ 0 hoặc nếu beta ≤ 0, hàm GAMMA.DIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Phương trình cho hàm mật độ xác suất gamma là:

  Phương trình của hàm mật độ xác suất gamma

  Hàm mật độ xác suất gamma chuẩn là:

  Phương trình

 • Khi alpha = 1, hàm GAMMA.DIST trả về phân bố hàm mũ với:

  Phương trình

 • Với số nguyên dương n, khi alpha = n/2, beta = 2, và tích lũy = TRUE, hàm GAMMA.DIST trả về (1 - CHISQ.DIST.RT(x)) với n bậc tự do.

 • Khi alpha là số nguyên dương, hàm GAMMA.DIST được gọi là phân bố Erlang.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

10,00001131

Giá trị bạn muốn đánh giá phân bố

9

Tham số alpha của phân bố

2

Tham số beta của phân bố

Công thức

Mô tả

Kết quả

=GAMMA.DIST(A2,A3,A4,FALSE)

Mật độ xác suất dùng các giá trị x, alpha và beta trong A2, A3, A4, với đối số cumulative là FALSE.

0,032639

=GAMMA.DIST(A2,A3,A4,TRUE)

Phân bố lũy tích sử dụng các giá trị x, alpha và beta trong A2, A3, A4, với đối số cumulative là TRUE.

0,068094

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×