Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm GAMMA.INV trong Microsoft Excel.

Trả về giá trị đảo của phân bố lũy tích gamma. Nếu p = GAMMA.DIST(x,...), thì GAMMA.INV(p,...) = x. Bạn có thể dùng hàm này để nghiên cứu các biến số mà phân bố của chúng có thể là đối xứng lệch.

Cú pháp

GAMMA.INV(probability,alpha,beta)

Cú pháp hàm GAMMA.INV có các đối số dưới đây:

  • Probability     Bắt buộc. Xác xuất gắn với phân bố gamma.

  • Alpha     Bắt buộc. Một tham biến tới phân phối.

  • Beta     Bắt buộc. Một tham biến tới phân phối. Nếu beta = 1, GAMMA.INV trả về phân bố gamma chuẩn.

Chú thích

  • Nếu bất kỳ đối số nào là văn bản, hàm GAMMA.INV trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu xác suất < 0 hoặc xác suất > 1, hàm GAMMA.INV trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu alpha ≤ 0 hoặc nếu beta ≤ 0, hàm GAMMA.INV trả về giá trị lỗi #NUM! .

Với một giá trị xác suất đã cho, hàm GAMMA.INV tìm kiếm giá trị x sao cho GAMMA.DIST(x, alpha, beta, TRUE) = xác suất. Vì vậy, độ chính xác của GAMMA.INV phụ thuộc vào độ chính xác của GAMMA.DIST. GAMMA.INV sử dụng kỹ thuật tìm kiếm lặp. Nếu tìm kiếm vẫn chưa đồng quy sau 64 lần lặp, hàm sẽ trả về giá trị lỗi #N/A.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

0,068094

Xác xuất gắn với phân bố gamma

9

Tham số alpha của phân bố

2

Tham số beta của phân bố

Công thức

Mô tả

Kết quả

=GAMMA.INV(A2,A3,A4)

Đảo nghịch phân bố lũy tích gamma cho các đối số probability, alpha và beta trong A2, A3 và A4.

10,0000112

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×