Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và việc sử dụng hàm GAMMALN trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x).

Cú pháp

GAMMALN(x)

Cú pháp hàm GAMMALN có các đối số sau đây:

 • X    Bắt buộc. Giá trị mà bạn muốn tính toán GAMMALN.

Chú thích

 • Nếu x không phải là số, thì hàm GAMMALN trả về giá trị lỗi #VALUE! .

 • Nếu x ≤ 0, hàm GAMMALN trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Số e lũy thừa GAMMALN(i), trong đó i là số nguyên, trả về cùng một kết quả như (i - 1)!.

 • Hàm GAMMALN được tính toán như sau:

  Phương trình

  trong đó:

  Gammaln Chính xác

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=GAMMALN(4)

Lô-ga-rit tự nhiên của hàm gamma tại 4.

1,7917595

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×