Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng của hàm GAMMALN.PRECISE trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x).

Cú pháp

GAMMALN.PRECISE(x)

Cú pháp hàm GAMMALN.PRECISE có các đối số sau đây:

 • X    Bắt buộc. Giá trị mà bạn muốn tính toán GAMMALN.PRECISE.

Chú thích

 • Nếu x không phải là số, hàm GAMMALN.PRECISE trả về giá trị lỗi #VALUE! .

 • Nếu x ≤ 0, hàm GAMMALN.PRECISE trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Số e lũy thừa GAMMALN.PRECISE(i), trong đó i là số nguyên, trả về cùng một kết quả như (i - 1)!.

 • Hàm GAMMALN.PRECISE được tính toán như sau:

  GAMMALN.PRECISE = LN(Γ(x))

  trong đó:

  Gammaln Chính xác

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=GAMMALN.PRECISE(4)

Lô-ga-rit tự nhiên của hàm gamma tại 4

1,7917595

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×