Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng GAUSS  trong Microsoft Excel.

Mô tả

Tính xác suất một phần tử của tập toàn bộ thường chuẩn hóa sẽ rơi vào giữa giá trị trung bình và độ lệch chuẩn z từ giá trị trung bình.

Cú pháp

GAUSS(z)

Cú pháp hàm GAUSS có các đối số sau đây.

  • Z    Bắt buộc. Trả về một số.

Chú thích

  • Nếu z không là số hợp lệ, GAUSS trả về #NUM! .

  • Nếu z không là loại dữ liệu hợp lệ, GAUSS trả về #VALUE! .

  • Do NORM.S.DIST(0,True) luôn trả về 0,5, GAUSS (z) sẽ luôn nhỏ hơn NORM.S.DIST(z,True) 0.5.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

'=GAUSS(2)

Xác xuất một phần tử của tổng thể thường chuẩn hóa sẽ rơi vào giữa giá trị trung bình và 2 độ lệch chuẩn từ giá trị trung bình (kết quả là 0,47725).

=GAUSS(2)

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×