Ghi đè lên bản dịch trang

Khi bạn sử dụng giao diện người dùng đa ngôn ngữ và cho phép người dùng thực hiện các thành phần của site theo cách thủ công bằng ngôn ngữ ưa thích của họ, bạn có thể chọn ghi đè lên bản dịch cá nhân của mình khi có thay đổi thành các yếu tố tương tự trong ngôn ngữ mặc định. 

Ví dụ, giả sử ngôn ngữ site mặc định của bạn là tiếng Anh và bạn đã có giao diện Phiên bản tiếng Tây Ban Nha của cùng một site. Phiên bản giao diện tiếng Tây Ban Nha chứa tất cả các mục dẫn hướng giống như site mặc định. Nếu chủ sở hữu site của các bản Cập Nhật giao diện tiếng Tây Ban Nha, mục dẫn hướng với văn bản đã dịch, bạn chọn ghi đè thay đổi khi đã thực hiện thay đổi dẫn hướng trên site tiếng Anh. Thao tác này sẽ tiếp tục dẫn hướng trên tất cả các site trong căn chỉnh, nhưng sẽ hoàn tác các thay đổi do chủ sở hữu site tiếng Tây Ban Nha thực hiện.

Các thành phần giao diện người dùng bao gồm:

  • Tiêu đề và mô tả trang

  • Các menu mặc định trong SharePoint

  • Cột mặc định

  • Cột tùy chỉnh (danh sách hoặc trang)

  • Nối kết thanh dẫn hướng

  • Dịch vụ siêu dữ liệu được quản lý

  • Phần web trình soạn nội dung trên trang phát hành cổ điển

Lưu ý: Tùy chọn này không áp dụng cho nội dung trang.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×