Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Nếu bạn muốn thu thập phản hồi về bản trình bày bạn đã kết hợp lại hoặc bạn muốn thêm chú thích của riêng mình vào trang chiếu bài giảng, bạn có thể gửi bản trình bày đến OneNote và chú thích bản trình bày đó.

  1. Hãy tạo hoặc mở một trang trong OneNote nơi mà bạn muốn chèn một bản trình bày PowerPoint.

  2. Bấm Chèn > Bản in của Tệp.

    Ảnh chụp màn hình của nút Bản in Tệp trong OneNote 2016.

  3. Dẫn hướng tới tệp bản trình bày bạn muốn gửi vào OneNote, rồi bấm Chèn.

  4. Khi hình ảnh của bản in tệp đó xuất hiện trong trang ghi chú của bạn, hãy bấm chuột phải vào từng hình ảnh rồi chọn Đặt Ảnh làm Nền.

    Sau khi một bản in trang chiếu được khóa vào nền trang, bạn có thể bắt đầu nhập các ghi chú ngay trên đó. Nếu bạn cần điều chỉnh độ giãn cách cho chú thích của mình, hãy kéo nơi chứa ghi chú vào vị trí cần thiết.

Mẹo: Bạn có thể tạo thêm ngữ cảnh trực quan vào ghi chú của mình bằng cách vẽ hoặc dùng tô sáng. Bạn cũng có thể dùng thẻ ghi chú tùy chỉnh để phân loại phản hồi của mình.

Nếu bạn là người trình bày về tài liệu bạn đang chú thích, bạn có thể tạo các nối kết đến thông tin hỗ trợ và mở chúng trong khi trình bày.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×