Sử dụng Word cho trường học

Giãn cách dòng kép trong tài liệu

Giãn cách dòng kép trong tài liệu

Bạn có thể tăng gấp đôi khoảng cách tất cả hoặc một phần tài liệu Word.

Để tăng gấp đôi khoảng cách toàn bộ tài liệu, hãy đi đến mục thiết kế > dãn cách đoạn văn, rồi chọn đôi.

Menu Dãn cách Đoạn

Mẹo: Để chỉ khoảng cách hai phần của tài liệu, hãy chọn các đoạn văn mà bạn muốn thay đổi, đi đến trang chủ > dòng và giãn cách đoạn văn, rồi chọn 2,0.
Màn hình dãn cách dòng và đoạn văn

Tăng gấp đôi dấu cách toàn bộ tài liệu

  1. Trên tab trang đầu, trong nhóm kiểu , bấm chuột phải vào bình thường, rồi bấm vào sửa đổi.

    Ảnh Ribbon Word

  2. Bên dưới định dạng, hãy bấm nút dấu cách kép , rồi bấm OK.

    Định dạng cho toàn bộ tài liệu thay đổi thành dãn cách kép.

Tăng gấp đôi khoảng cách văn bản đã chọn

  1. Chọn văn bản bạn muốn thay đổi.

  2. Trên tab trang đầu, trong nhóm đoạn văn , bấm dãn cách dòng và đoạn (dãn cáchdòng trong Word 2007) Ảnh nút .

  3. Bấm 2,0.

Xem thêm

Giãn cách dòng đơn trong tài liệu

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×