Giới thiệu về nhật ký tìm kéo

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nhật ký tìm kéo theo dõi thông tin về trạng thái của nội dung được tìm kéo.

Nhật ký tìm kéo cho phép bạn xác định liệu nội dung được tìm kéo đã được thêm thành công vào chỉ mục tìm kiếm hay chưa, liệu nội dung đó có bị loại trừ vì quy tắc tìm kéo hay không hoặc liệu việc lập chỉ mục có thất bại do lỗi hay không.

Nhật ký tìm kéo cũng chứa thêm thông tin về nội dung được tìm kéo, chẳng hạn như thời gian tìm kéo thành công gần đây nhất, các nguồn nội dung và liệu có áp dụng bất kỳ quy tắc tìm kéo nào hay không. Dùng nhật ký tìm kéo để chẩn đoán các vấn đề trong khi tìm kéo.

Để biết thêm thông tin về Nhật ký tìm kéo và các chẩn đoán tìm kiếm, hãy xem TechNet: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=261561.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×