Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Các phần đặt sai chỗ xuất hiện trong sổ ghi chép khi OneNote cố gắng đồng bộ các thay đổi với một phần của sổ ghi chép, nhưng không thể tìm thấy tệp phần đó. Khi điều này xảy ra, biểu tượng Phần bị Đặt sai chỗ sẽ xuất hiện trong danh sách Sổ ghi chép của bạn.

Các phần đặt sai chỗ sẽ ở trong sổ ghi chép được chia sẻ cho đến khi OneNote tìm thấy vị trí mới của phần đó hoặc cho đến khi bạn hay người khác di chuyển hoặc xóa phần bị đặt sai chỗ này.

Lưu ý: Việc di chuyển và xóa các phần bị đặt sai chỗ khác với việc sắp xếp lại một phần hoặc xóa phần mà bạn không muốn.

Di chuyển phần bị đặt sai chỗ sang sổ ghi chép khác

Nếu không thể đồng bộ hóa một phần trong sổ ghi chép được chia sẻ, nhưng bạn muốn giữ lại thông tin có trong đó, hãy dịch chuyển phần chưa được đồng bộ hóa đến một sổ tay khác.

  1. Bấm vào Phần Bị đặt sai chỗ trong danh sách Notebooks.

  2. Bấm chuột phải vào tab của phần bị đặt sai chỗ mà bạn muốn di chuyển, rồi chọn Di chuyển hoặc sao chép.

  3. Trong hộp thoại Di chuyển hoặc Sao chép Phần, chọn sổ tay hoặc vị trí mà bạn muốn di chuyển phần đó đến.

Xóa bỏ phần bị đặt sai chỗ khỏi sổ ghi chép

Nếu bạn đã cố ý xóa một phần và không còn cần đồng bộ hoặc lưu những thay đổi vào trong đó, bạn có thể xóa phần đã bị đặt sai chỗ này.

  1. Bấm vào Phần Bị đặt sai chỗ trong danh sách Notebooks.

  2. Trong danh sách các phần bị đặt sai chỗ, hãy bấm chuột phải vào tên của phần bạn muốn xóa, rồi chọn Xóa.

Quan trọng: Khi bạn làm theo các bước trước, bạn sẽ xóa một phần vĩnh viễn. Nếu bạn không chắc chắn về điều đó, thì thay vào đó hãy di chuyển phần đến một phần khác của sổ ghi chép.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×