We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

OneNote thể đồng bộ sổ ghi chép khi bạn đã hết dung lượng lưu trữ. Để khắc phục sự cố này, trước tiên hãy xác minh xem sổ tay được lưu trữ trên máy OneDrive lưu trữ SharePoint. OneDrive URL thường chứa một số biến thể của OneDrive.live.com, trong khi URL SharePoint có thể được người quản trị máy chủ trong tổ chức của bạn tùy chỉnh.

OneDrive

Nếu sổ ghi chép của bạn được lưu trữ OneDrive, hãy kiểm tra xem tài khoản của bạn còn bao nhiêu dung lượng trống. Nếu bạn gần như hoặc hoàn toàn hết dung lượng, hãy xem xét việc xóa một số tệp cũ hơn mà bạn không còn cần nữa hoặc mua thêm dung lượng lưu trữ OneDrive để giải quyết vấn đề này.

SharePoint

Nếu sổ ghi chép của bạn được lưu trữ trong SharePoint, có thể bạn đã vượt quá hạn mức lưu trữ được cấp. Vui lòng liên hệ SharePoint hoặc người quản trị CNTT trong tổ chức của bạn để giải quyết vấn đề này.

Máy tính của bạn

Sổ ghi chép được lưu trữ trên OneDrive hoặc SharePoint cũng có thể được lưu đệm cục bộ trong máy tính của bạn. Nếu bạn đã sử dụng gần hết dung lượng đĩa trên máy tính, lỗi này cũng có thể xảy ra. Để giải phóng bộ nhớ cho sổ ghi chép, hãy xem xét việc xóa bỏ một số tệp bạn không còn cần nữa.

Trợ giúp thêm

Nếu bạn còn nhiều dung lượng lưu trữ và bạn vẫn nhìn thấy thông báo lỗi này, vui lòng báo cáo vấn đề này trong Diễn đàn OneNote trên Microsoft Answers, như vậy chúng tôi có thể tìm hiểu nguyên nhân và tìm giải pháp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×