Giải quyết lỗi thư viện tài liệu khi dùng OneNote 2016 cho Windows với SharePoint

Nếu bạn có các sổ tay OneNote 2016 trên SharePoint, bạn sẽ thấy rằng chúng thường được lưu trữ trong các thư viện tài liệu. Nếu thư viện SharePoint mà bạn sử dụng đang kích hoạt bất kỳ thuộc tính nào sau đây thì bạn có thể gặp lỗi đồng bộ trong OneNote:

 • Kiểm nhập / kiểm xuất bắt buộc

 • Phiên bản phụ

 • Bất kỳ cột thuộc tính bắt buộc nào

Lưu ý: Bạn có thể cần đặc quyền của người quản trị SharePoint để xem hoặc thay đổi những thuộc tính này. Nếu bạn không thể thực hiện thay đổi, hãy liên hệ với người quản trị SharePoint trong tổ chức của bạn.

Tắt tính năng kiểm nhập/kiểm xuất bắt buộc trong thư viện tài liệu SharePoint

 1. Trong SharePoint, dẫn hướng đến thư viện tài liệu.

 2. Trong thư viện tài liệu của bạn, bấm vào Cài đặt Biểu tượng Cài đặt , rồi bấm vào Cài đặt thư viện.

  Đi đến Cài đặt, Cài đặt Thư viện

  Nếu bạn không thấy Cài đặt Biểu tượng Cài đặt , bấm vào tab Thư viện để mở dải băng, rồi bấm vào Cài đặt Thư viện.

 3. Chọn Cài đặt lập phiên bản.

 4. Đặt tùy chọn Yêu cầu Kiểm Xuất thành Không.

Tắt các phiên bản phụ trong thư viện tài liệu SharePoint

 1. Trong SharePoint, dẫn hướng đến thư viện tài liệu.

 2. Trong thư viện tài liệu của bạn, bấm vào Cài đặt Biểu tượng Cài đặt , rồi bấm vào Cài đặt thư viện.

  Đi đến Cài đặt, Cài đặt Thư viện

  Nếu bạn không thấy Cài đặt Biểu tượng Cài đặt , bấm vào tab Thư viện để mở dải băng, rồi bấm vào Cài đặt Thư viện.

 3. Chọn Cài đặt lập phiên bản.

 4. Đặt tùy chọn Lịch sử Phiên bản Tài liệu thành Tạo phiên bản chính.

Tắt các thuộc tính bắt buộc trong thư viện tài liệu SharePoint

 1. Trong SharePoint, dẫn hướng đến thư viện tài liệu.

 2. Trong thư viện tài liệu của bạn, bấm vào Cài đặt Biểu tượng Cài đặt , rồi bấm vào Cài đặt thư viện.

  Đi đến Cài đặt, Cài đặt Thư viện

  Nếu bạn không thấy Cài đặt Biểu tượng Cài đặt , bấm vào tab Thư viện để mở dải băng, rồi bấm vào Cài đặt Thư viện.

 3. Dưới bảng có tiêu đề Cột, hãy xem có bất kỳ mục nào có dấu kiểm dưới cột Bắt buộc không.

 4. Chọn mọi mục được đánh dấu là "bắt buộc", rồi đặt tùy chọn Yêu cầu cột này phải chứa thông tin thành Không.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×