Giải quyết tải lên bị chặn, đăng nhập vào lưu tệp này hoặc lưu một lỗi bản sao

Giải quyết tải lên bị chặn, đăng nhập vào lưu tệp này hoặc lưu một lỗi bản sao

Khi làm việc trong ứng dụng Microsoft Office trên máy tính, chẳng hạn như Word, Excel hoặc PowerPoint, bạn có thể tạo và lưu các tệp của mình vàoOneDrive của riêng bạn hoặc một dịch vụ được kết nối, chẳng hạn như OneDrive cho cơ quan hoặc trường học, SharePoint hoặc OneDrive dành cho gia đình.

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi cho biết tải lên bị chặn, hãy đăng nhập vào lưu tệp nàyhoặc lưu bản sao, bạn có thể cần phải loại bỏ và kết nối lại OneDrive.

  1. Trong ứng dụng Office bạn đang sử dụng (chẳng hạn như Word, Excel hoặc PowerPoint ), hãy bấm vào tệp.

  2. Ở phía dưới bên trái, bấm vào tài khoản.

  3. Bên dưới dịch vụ được kết nối, hãy bấm loại bỏ dịch vụ cho OneDrive bạn muốn ngắt kết nối.

    Ngăn tài khoản trong các ứng dụng Office, tô sáng tùy chọn ' loại bỏ dịch vụ ' bên dưới dịch vụ được kết nối
  4. Sau khi đã loại bỏ, để kết nối lại, hãy bấm Thêm dịch vụ, sau đó di chuột qua dung lượng lưu trữ và chọn OneDrive.

    Ngăn tài khoản trong các ứng dụng Office, tô sáng lựa chọn lưu trữ OneDrive cho tùy chọn ' thêm a dịch vụ ' bên dưới dịch vụ được kết nối
  5. Làm theo các bước để đăng nhập vào OneDrive.

Xem thêm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Trực tuyến

Nhận trợ giúp trực tuyến
Xem thêm các trang hỗ trợ danh cho OneDriveOneDrive cho cơ quan hoặc trường học.
Đối với ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động, hãy xem Khắc phục sự cố về ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động.

OneDrive Người quản trị cũng có thể xem Cộng đồng Công nghệ OneDrive, Trợ giúp cho OneDrive dành cho Người quản trị.

Biểu tượng Hỗ trợ Email

Hỗ trợ qua email
Nếu bạn vẫn cần tới trợ giúp, hãy lắc thiết bị di động khi đang ở trong ứng dụng OneDrive hoặc gửi email cho nhóm hỗ trợ OneDrive. Để liên hệ với bộ phận hỗ trợ OneDrive từ PC hoặc máy Mac của bạn, chọn biểu tượng OneDrive ở khu vực thông báo hoặc thanh menu, rồi chọn Xem thêm > Gửi phản hồi > Tôi không thích một cái gì đó.

OneDrive Người quản trị có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp của Microsoft 365.

Diễn đàn cộng đồng Office 365

Bạn có phản hồi?
OneDrive UserVoice là nơi để bạn đề xuất các tính năng bạn muốn thấy chúng tôi thêm vào OneDrive. Mặc dù chúng tôi không thể đảm bảo bất kỳ tính năng hay dòng thời gian cụ thể nào, chúng tôi vẫn sẽ phản hồi mọi đề xuất nhận được ít nhất 500 phiếu bầu.

Đi tới OneDrive UserVoice.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×