Giới hạn cài đặt gặp lỗi khi kích hoạt Office 2016 for Mac

Bạn có thể gặp lỗi này khi tìm cách kích hoạt Office 2016 for Mac:

Đã đạt giới hạn cài đặt

Tài khoản <địa chỉ email> của bạn đã được sử dụng để kích hoạt Office trên số lượng máy tính tối đa được phép. Truy nhập trang tài khoản của bạn để quản lý cài đặt, rồi quay lại đây để thử kích hoạt lại.

Thông báo lỗi đã đạt giới hạn cài đặt

Lỗi này xảy ra khi bạn đã đạt đến số lượt kích hoạt tối đa mà Office cho phép. Nếu bạn đã mua Office 2016 for Mac dưới dạng giấy phép đơn, bạn sẽ chỉ nhận được bản cài đặt một lần.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×