Giới hạn kích cỡ tệp trong Sway

Bảng sau hiển thị giới hạn kích cỡ tối đa cho các tệp được thêm vào Sway từ ổ đĩa cục bộ, OneDrive hoặc OneDrive for Business của bạn:

Loại Tệp

Giới hạn kích cỡ tối đa cho các tệp được thêm từ ổ đĩa cục bộ của bạn

Giới hạn kích cỡ tối đa cho các tệp được thêm từ OneDrive

Giới hạn kích cỡ tối đa cho các tệp được thêm từ OneDrive for Business

Tài liệu Office (Word, PowerPoint, Excel, PDF)

20 MB

20 MB

20 MB

Tệp âm thanh

100 MB

100 MB

100 MB

Tệp video

768 MB

Được xác định OneDrive giới hạn kích cỡ tệp

768 MB

Hình ảnh

256 MB

256 MB

256 MB

Tìm hiểu thêm về giới hạn nội dung Sway dành cho người dùng và người đăng ký Tài khoản Microsoft (Hotmail, Live Outlook.com) trên Microsoft 365 toàn bộ các gói đăng ký dành cho doanh nghiệp, giáo dục và người tiêu dùng của chúng tôi.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×