Giới thiệu về vùng đầu

Bạn có thể sử dụng vùng hỗn tạp dưới dạng một nơi để tạo hoặc giữ các đối tượng mà bạn hiện không muốn trên bất kỳ trang nào. Vùng đầu là khu vực có màu bao quanh trang và giống nhau đối với tất cả các trang trong ấn phẩm của bạn. Khi bạn đặt một đối tượng trong vùng đầu trong khi bạn đang xem một trang, bạn có thể thấy nó và truy nhập nó khi bạn xem bất kỳ trang nào khác trong ấn phẩm. Điều này làm cho khu vực đầu có vị trí tổ chức hữu ích cho các đối tượng mà bạn không muốn xóa, nhưng không thể sử dụng ngay lập tức. Các mục trong vùng đầu sẽ không in ra khi bạn in ấn phẩm của mình.

Ngoài ra, trong Microsoft Publisher 2013 và các phiên bản mới hơn, khu vực đầu sẽ được dùng để giữ ảnh khi bạn lần đầu tiên chèn chúng. Sau đó, bạn có thể kéo ảnh từ vùng cào đến vị trí bạn muốn trên trang.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×