Giữ văn bản với nhau

Bạn thường có thể cải thiện diện mạo của tài liệu bằng cách giữ một số từ và đoạn văn với nhau trên trang hoặc qua ngắt trang. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng gạch nối để cải thiện tính dễ đọc tổng thể.

Word tự động ngắt văn bản ở một khoảng trống hoặc dấu gạch nối ở cuối dòng. Để giữ hai từ hoặc một từ gạch nối với nhau trên một dòng, bạn có thể sử dụng một khoảng trống không ngắt hoặc dấu gạch nối không ngắt thay vì dấu cách hoặc gạch nối không thường xuyên.

 1. Bấm vào nơi bạn muốn chèn khoảng trống không ngắt.

 2. Trên tab chèn , trong nhóm biểu tượng , bấm vào biểu tượng.

  Trên tab Chèn, bấm vào Biểu tượng.
 3. Trong hộp mở ra, hãy bấm xem thêm ký hiệu.

  Hộp Biểu tượng, bấm vào Thêm Biểu tượng.
 4. Trong hộp thoại ký hiệu , trên tab ký tự đặc biệt , hãy bấm vào hàng không ngắt dấu cách để tô sáng nó, rồi bấm chèn.

  Trên tab "Ký tự Đặc biệt", bấm vào hàng "Dấu cách Không ngắt" để tô sáng dấu này, rồi bấm vào "Chèn".
 5. Bấm Đóng.

  Mẹo: Bạn cũng có thể sử dụng lối tắt bàn phím. Bấm vào nơi bạn muốn chèn khoảng trống không ngắt, rồi nhấn Ctrl + Shift + phím cách.

Đôi khi bạn muốn một từ gạch nối để duy trì cùng nhau trên một dòng, mà không có nó vi phạm qua các dòng.

 1. Bấm vào nơi bạn muốn chèn gạch nối không ngắt.

 2. Trên tab chèn , trong nhóm biểu tượng , bấm vào biểu tượng.

  Trên tab Chèn, bấm vào Biểu tượng.
 3. Trong hộp mở ra, hãy bấm xem thêm ký hiệu.

  Hộp Biểu tượng, bấm vào Thêm Biểu tượng.
 4. Trong hộp thoại ký hiệu , trên tab ký tự đặc biệt , hãy bấm vào hàng gạch nối không ngắt dòng để tô sáng nó, rồi bấm chèn.

  Trên tab Ký tự Đặc biệt, bấm vào hàng Dấu gạch nối để tô sáng dấu này, rồi bấm vào Chèn.
 5. Bấm Đóng.

  Mẹo: Bạn cũng có thể sử dụng lối tắt bàn phím. Bấm vào nơi bạn muốn chèn gạch nối không ngắt, rồi nhấn Ctrl + Shift + dấu trừ.

Word tự động ngắt đoạn văn ở cuối trang, do đó, đoạn văn bắt đầu trên một trang tiếp tục vào trang tiếp theo. Để giữ nguyên toàn bộ đoạn văn trên cùng một trang, hãy làm theo các bước sau.

 1. Bấm chuột phải vào đoạn văn mà bạn muốn giữ lại với nhau. Trong hộp mở ra, hãy chọn đoạn văn.

  Bấm vào tùy chọn Đoạn văn.
 2. Trong hộp thoại đoạn văn , bấm vào tab ngắt dòng và trang .

 3. Trong phần pagination , chọn hộp kiểm giữ các dòng với nhau , rồi bấm OK.

Nếu hai đoạn văn liên tiếp hoặc đầu con và đoạn văn có liên quan chặt chẽ, bạn có thể muốn giữ chúng trên cùng một trang.

 1. Bấm chuột phải vào đoạn văn hoặc đầu con mà bạn muốn tiếp tục với nội dung sau. Trong hộp mở ra, hãy chọn đoạn văn.

  Bấm vào tùy chọn Đoạn văn.
 2. Trong hộp thoại đoạn văn , bấm vào tab ngắt dòng và trang .

 3. Trong phần pagination , chọn hộp kiểm giữ các dòng với nhau , rồi bấm OK.

  Mẹo: Tốt nhất là không thêm dấu ngắt dòng bổ sung giữa các đoạn văn của bạn vì Word diễn giải dấu ngắt dòng dưới dạng đầu đoạn mới và ngắt trang có thể không xảy ra đúng. Nếu bạn muốn khoảng cách giữa các đoạn văn, hãy dùng điều khiển giãn cách đoạn . Để biết thêm thông tin, hãy xem thay đổi giãn cách giữa các đoạn văn.

Nếu đoạn văn có dấu ngắt trang ở giữa để chỉ dòng cuối cùng xuất hiện ở phía trên cùng của trang sau đây, dòng cô đơn này được gọi là "góa phụ". Nếu ở mặt khác, đoạn văn có dấu ngắt trang ở giữa để chỉ dòng đầu tiên xuất hiện ở cuối trang, trong khi phần còn lại của đoạn văn sẽ xuất hiện trên trang tiếp theo, dòng cô đơn này được gọi là "trẻ mồ côi".

Nếu bạn muốn tránh các đường góa phụ và trẻ mồ côi trong tài liệu của mình, hãy làm theo các bước sau.

 1. Bấm chuột phải vào đoạn văn mà bạn muốn tránh góa phụ và trẻ mồ côi. Trong hộp mở ra, hãy chọn đoạn văn.

 2. Bấm vào tab ngắt dòng và trang .

 3. Trong phần pagination , chọn hộp kiểm điều khiển góa phụ/trẻ mồ côi .

 4. Bấm OK.

Nếu một từ quá dài để vừa với phần cuối của một đường, Microsoft Office Word 2007 sẽ di chuyển từ đến đầu dòng kế tiếp thay vì gạch nối. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng tính năng gạch nối tự động hoặc theo cách thủ công hyphenate văn bản, chèn dấu gạch nối tùy chọn hoặc không ngắt và đặt khoảng cách tối đa cho phép giữa một từ và lề phải mà không có gạch nối từ đó.

Với gạch nối tự động, Office Word 2007 sẽ tự động chèn dấu gạch ngang nơi họ cần. Nếu bạn chỉnh sửa tài liệu sau này và thay đổi dấu ngắt dòng, Office Word 2007 sẽ liên kết lại tài liệu.

 1. Hãy đảm bảo rằng không có văn bản nào được chọn.

 2. Trên tab bố trí trang , trong nhóm thiết lập trang , bấm vào gạch nối, rồi bấm vào tự động.

  Hình ảnh dải băng Word

Dấu gạch nối tùy chọn là dấu gạch nối được dùng để điều khiển nơi dấu ngắt từ hoặc cụm từ nếu nó rơi vào cuối dòng. Ví dụ, bạn có thể xác định rằng từ "không in ra" là "không in" thay vì "không in-ing". Khi bạn chèn dấu gạch nối tùy chọn vào một từ không ở cuối dòng, gạch nối sẽ chỉ hiển thị nếu bạn bật /ẩn hiện/ẩn.

 1. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Đoạn văn, bấm Hiển thị/Ẩn.

  Ảnh Ribbon Word

 2. Bấm vào từ nơi bạn muốn chèn dấu gạch nối tùy chọn.

 3. Nhấn CTRL + gạch nối.

Để tự động gạch nối một phần tài liệu, hãy làm như sau:

 1. Chọn văn bản bạn muốn hyphenate.

 2. Trên tab bố trí trang , trong nhóm thiết lập trang , bấm vào gạch nối, rồi bấm vào tự động.

  Hình ảnh dải băng Word

Khi bạn văn bản hyphenate theo cách thủ công, Office Word 2007 tìm kiếm văn bản để gạch nối. Sau khi bạn cho biết nơi bạn muốn gạch nối văn bản, Word sẽ chèn dấu gạch nối tùy chọn. Nếu sau đó bạn sửa tài liệu và thay đổi ngắt dòng, Office Word 2007 Hiển thị và chỉ in các dấu gạch nối tùy chọn mà vẫn rơi vào cuối dòng. Word không bật gạch nối vào tài liệu.

 1. Chọn văn bản bạn muốn hyphenate.

 2. Trên tab bố trí trang , trong nhóm thiết lập trang , bấm vào gạch nối, rồi bấm vào thủcông.

 3. Nếu Office Word sẽ xác định một từ hoặc cụm từ để gạch nối, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để chèn dấu gạch nối tùy chọn vào vị trí mà Office Word đề xuất, hãy bấm .

  • Để chèn dấu gạch nối tùy chọn vào một phần khác của từ đó, hãy di chuyển điểm chèn đến vị trí đó, rồi bấm .

Dấu gạch nối không ngắt dòng ngăn chặn các từ, số hoặc cụm từ bị ngắt nếu chúng rơi vào cuối dòng văn bản. Ví dụ, bạn có thể ngăn chặn 555-0123 khỏi vi phạm; thay vào đó, toàn bộ mục sẽ di chuyển đến đầu dòng kế tiếp.

 1. Bấm vào nơi bạn muốn chèn gạch nối không ngắt.

 2. Nhấn CTRL + SHIFT + gạch nối.

Zone gạch nối từ là số tiền tối đa của không gian Office Word 2007 cho phép giữa một từ và lề phải mà không có gạch nối từ. Bạn có thể thay đổi vùng gạch nối để làm cho nó rộng hơn hoặc hẹp hơn. Để giảm số lượng gạch nối, hãy làm cho vùng gạch nối rộng. Để giảm bớt độ raggedness của lề phải, hãy làm cho vùng gạch nối hẹp.

 1. Trên tab bố trí trang , trong nhóm thiết lập trang , bấm vào gạch nối, rồi bấm tùy chọn gạch nối.

 2. Trong vùng gạch nối, nhập khoảng cách bạn muốn.

Bạn có thể loại bỏ tất cả gạch nối tự động và mỗi phiên bản của kiểu gạch nối dẫn hướng thủ công, chẳng hạn như tùy chọn và không phá vỡ dấu gạch nối.

 • Để loại bỏ hyphenation tự động, trên tab bố trí trang , trong nhóm thiết lập trang , bấm vào gạch nối, rồi bấm khôngcó.

Hình ảnh dải băng Word

 1. Để loại bỏ hyphenation thủ công, trên tab trang đầu, trong nhóm sửa , bấm vào thay thế.

 2. Nếu bạn không nhìn thấy nút đặc biệt , hãy bấm vào xem thêm.

 3. Bấm đặc biệt, rồi bấm vào dấu gạch nối tùy chọn để loại bỏ dấu gạch bằng tay hoặc không ngắt dấu gạch nối để loại bỏ dấu gạch nối không ngắt.

 4. Rời khỏi hộp thay thế trống.

 5. Bấm vào sửa lỗi tiếp theo, thay thếhoặc thay thế tất cả.

Xem thêm

Ngắt dòng và ngắt trang

Chèn ngắt trang

Thay đổi khoảng cách giữa các đoạn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×