Sử dụng Yammer hàng ngày

Gia nhập cộng đồng

Gia nhập cộng đồng

Các cộng đồng mà bạn đã thuộc về được liệt kê trong ngăn bên trái.

Để tìm thêm cộng đồng:

  1. Chọn khám phá cộng đồng.

  2. Duyệt hoặc dùng Tìm kiếm để tìm cộng đồng.
    Hãy xem trang giới thiệu, cuộn qua nguồn cấp cộng đồng hoặc xem các thành viên để tìm cộng đồng có liên quan.

  3. Chọn gia nhập khi bạn tìm thấy một cộng đồng mà bạn muốn gia nhập.

  4. Bên dưới thành viên cộng đồng, hãy nhập tên hoặc địa chỉ email của bất kỳ người nào mà bạn muốn thêm vào cộng đồng.

    Nếu nó là công khai, bạn sẽ được thêm ngay lập tức. Nếu nó là riêng tư, bạn sẽ được thêm nếu người quản trị cộng đồng phê duyệt yêu cầu của bạn.

Bạn muốn xem thêm?

Hướng dẫn dành cho người dùng cuối của Yammer

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×