Gia nhập Cuộc họp Lync hoặc cuộc gọi hội thảo thoại hoặc video

Có vài cách gia nhập một Cuộc họp Lync bằng cách dùng Lync cho iPad. Ngay khi gia nhập, bạn sẽ có thể nghe được âm thanh cuộc họp, thấy video của những người dự khác (nếu họ đang dùng video) và xem nội dung của bất kỳ cuộc họp nào đang được chia sẻ. Bạn cũng có thể nhanh chóng nối lại cuộc họp hoặc tiếp tục hội thoại trước đó với những người đã từng có mặt trong hội thoại. Bạn có thể gia nhập một Cuộc họp Lync trên iPad của bạn mà không cần đăng nhập Lync hoặc thậm chí là không cần có tài khoản Lync.

Xem giới thiệu về cách dùng Lync trên iPad của bạn

Xem video ngắn này để tìm hiểu cách dùng Lync để IM, thực hiện cuộc gọi và gia nhập một cuộc họp trên iPad của bạn.

Hoặc đọc chi tiết về cách gia nhập cuộc họp Lync và các tính năng khác

Gia nhập cuộc họp hoặc cuộc gọi hội thảo thoại hoặc video

 1. Để gia nhập Cuộc họp Lync, từ bên trái, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng thứ tư để đến màn hình Cuộc họp.

 2. Từ màn hình Cuộc họp, hãy chọn cuộc họp bạn muốn gia nhập rồi gõ nhẹ Gia nhập Cuộc họp.

 3. Tùy thuộc vào cách bạn đặt các tùy chọn cuộc gọi VoIP như thế nào, sẽ xảy ra một trong các trường hợp sau:

 • Bạn sẽ kết nối với âm thanh hoặc video dùng VoIP bằng cách dùng Wi-Fi (nếu bạn kết nối mạng Wi-Fi) hoặc gói dữ liệu di động của bạn.

 • Hoặc, Lync sẽ gọi cho bạn vào điện thoại di động của bạn và bạn cần phải chấp nhận cuộc gọi Lync để có thể gia nhập cuộc họp. Điều này chỉ xảy ra khi các tùy chọn cuộc gọi âm thanh hoặc video của bạn được đặt ở chế độ BẬT và thiết bị của bạn không kết nối mạng Wi-Fi.

Gia nhập Cuộc họp Lync hoặc cuộc gọi hội thảo bằng điện thoại

Bạn cũng có thể quay số tới cuộc họp từ bất kỳ điện thoại nào bằng cách quay số Gia nhập bằng Điện thoại được liệt kê trong thư mời cuộc họp. Số điện thoại gọi vào sẽ được ghi ở dưới cùng của yêu cầu cuộc họp.

Sau khi bạn quay số, số điện thoại của bạn sẽ hiển thị trong danh sách người dự cuộc họp.

Chờ trong phòng đợi cuộc họp

Phòng đợi cuộc họp là khu vực chờ trực tuyến. Người chủ trì cuộc họp có thể kiểm soát việc truy nhập vào cuộc họp hoặc chấp nhận người nào đó không có chứng danh cuộc họp đúng.

Nếu người chủ trì cuộc họp đã bật phòng đợi cuộc họp, bạn sẽ cần đợi cho đến khi người chủ trì cuộc họp chấp nhận bạn vào cuộc họp. Nếu bạn đang đợi trong phòng chờ, thì đừng di chuyển tới ứng dụng khác vì yêu cầu gia nhập cuộc họp của bạn sẽ bị hủy nếu bạn làm vậy.

Gia nhập Cuộc họp Lync nếu bạn không phải là người dùng Lync hoặc không đăng nhập vào Lync

Bạn có thể gia nhập một Cuộc họp Lync trên iPad của bạn mà không cần đăng nhập Lync hoặc thậm chí là không cần có tài khoản Lync. Đây là cách thực hiện:

 1. Cài đặt Lync 2013 (từ App store cho iPad) trước cuộc họp. (Nếu bạn không cài đặt Lync trước, bạn sẽ được nhắc cài đặt ứng dụng khi thử gia nhập cuộc họp.)

 2. Không đăng nhập vào Lync.

 3. Khi bạn gõ nhẹ vào nối kết cuộc họp trên thiết bị di động, bạn sẽ nhận được lời nhắc Lync để gia nhập cuộc họp.

 4. Gõ nhẹ Đăng nhập với tư cách là khách mời.

Ngay khi bạn nhập tên, bạn sẽ được chấp nhận vào cửa sổ hội thoại cho cuộc họp (hoặc vào Phòng đợi cuộc họp nếu người chủ trị cuộc họp đã quyết định dùng tính năng đó).

Đây là một số việc bạn có thể làm và không thể làm với tư cách là khách mời của cuộc họp nếu bạn đang không đăng nhập vào Lync:

Bạn có thể…

 • mở màn hình thiết đặt Cuộc họp và thay đổi thiết đặt của bạn để dùng Wi-Fi với nội dung cuộc họp và video cũng như cho chế độ Điện thoại văn bản (TTY).

 • xem danh sách người dự cuộc họp cũng như thấy tên và tiêu đề của những người dự khác.

 • được tăng cấp thành diễn giả và có cùng các chức năng diễn giả từ danh sách người dự như những người khác.

Bạn không thể…

 • định hướng đến bất kỳ màn hình Lync nào khác ngoài màn hình hội thoại Cuộc họp và màn hình thiết đặt Cuộc họp.

 • mở thẻ liên hệ từ danh sách người dự.

 • thấy ảnh liên hệ trong danh sách người dự hoặc khu vực diễn giả hiện hoạt.

Thêm ai đó vào cuộc gọi

Để thêm ai đó vào cuộc gọi, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Từ màn hình Hội thoại, hãy gõ nhẹ biểu tượng Thêm, rồi gõ nhẹ Mời, và gõ nhẹ liên hệ bạn muốn thêm vào cuộc gọi.

 • Từ danh sách Người dự, hãy gõ nhẹ biểu tượng Thêm (+) (góc trên bên phải màn hình), sau đó tìm liên hệ, gõ nhẹ tên người đó, rồi gõ nhẹ Cuộc gọi Lync hoặc gõ nhẹ biểu tượng Điện thoại. Lync sẽ gọi cho người đó và thêm họ vào hội thoại.

Nối lại cuộc họp

Nếu bạn phải tạm thời rời khỏi cuộc họp Lync hoặc bị ngắt kết nối vì lý do nào đó, bạn có thể nối lại cuộc họp bằng cách bấm nút Nối lại trong thông báo hoặc trên màn hình hội thoại.

Lưu ý:  Nếu bạn không trong ứng dụng Lync khi bị ngắt kết nối, bạn sẽ thấy thông báo cho biết bạn đã bị ngắt kết nối, nhưng bạn cần trở lại ứng dụng Lync để bấm Nối lại.

Tiếp tục hội thoại

Để bắt đầu hội thoại tại nơi mà bạn đã dừng, hãy gõ nhẹ biểu tượng Trò chuyện ở dưới cùng của màn hình Lync, cuộn danh sách xuống đến khi nào tìm được hội thoại mà bạn muốn tiếp tục và gõ nhẹ vào thông tin liệt kê cho hội thoại đó. Khi bạn gửi IM hoặc gọi cho người dự, Lync sẽ gửi lời mời đến những người đã từng có mặt trong hội thoại gốc và bao gồm lịch sử hội thoại trong thư.

Nội dung liên quan

Những điều bạn có thể làm trong cuộc họp thoại hoặc video

Xem nội dung cuộc họp

Các câu hỏi thường gặp cho Lync trên iPad

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×