Gia nhập Cuộc họp Lync từ Windows Phone của bạn mà không cần tài khoản Lync

Bạn có thể gia nhập một Cuộc họp Lync trên Windows Phone của bạn mà không cần đăng nhập Lync hoặc thậm chí là không cần có tài khoản Lync. Đây là cách thực hiện:

  1. Cài đặt Lync 2013 (từ App store cho Windows Phone) trước cuộc họp. (Nếu bạn không cài đặt Lync trước, bạn sẽ được nhắc cài đặt ứng dụng khi thử gia nhập cuộc họp.)

  2. Không đăng nhập vào Lync.

  3. Khi bạn gõ nhẹ vào nối kết cuộc họp trên thiết bị di động, bạn sẽ nhận được lời nhắc Lync để gia nhập cuộc họp.

  4. Gõ nhẹ Đăng nhập với tư cách là khách mời.

Ngay khi bạn nhập tên, bạn sẽ được chấp nhận vào cửa sổ hội thoại cho cuộc họp (hoặc vào Phòng đợi cuộc họp nếu người chủ trị cuộc họp đã quyết định dùng tính năng đó).

Đây là một số việc bạn có thể làm và không thể làm với tư cách là khách mời của cuộc họp nếu bạn đang không đăng nhập vào Lync:

Bạn có thể…

  • mở màn hình thiết đặt Cuộc họp và thay đổi thiết đặt của bạn để dùng Wi-Fi với nội dung cuộc họp và video cũng như cho chế độ Điện thoại văn bản (TTY).

  • xem danh sách người dự cuộc họp cũng như thấy tên và tiêu đề của những người dự khác.

  • được tăng cấp thành diễn giả và có cùng các chức năng diễn giả từ danh sách người dự như những người khác.

Bạn không thể…

  • định hướng đến bất kỳ màn hình Lync nào khác ngoài màn hình hội thoại Cuộc họp và màn hình thiết đặt Cuộc họp.

  • mở thẻ liên hệ từ danh sách người dự.

  • thấy ảnh liên hệ trong danh sách người dự hoặc khu vực diễn giả hiện hoạt.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×