Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
GroupMe hỏi thường gặp về xác minh hai bước

Việc bật xác minh hai bước sẽ giúp tài khoản của bạn an toàn hơn bằng cách yêu cầu cả mật khẩu và số điện thoại để đăng nhập. Khi bật xác minh hai bước, bạn sẽ nhận được mã bảo mật được gửi tới điện thoại mỗi lần đăng nhập.

Quan trọng: 

 • Khi bật xác minh hai bước, bạn sẽ có tùy chọn sử dụng mã PIN hoặc mã dự phòng. Nếu bạn mất điện thoại, mã sao lưu sẽ giúp bạn truy cập vào tài khoản của mình. Nếu bạn không có mã dự phòng và không nhận được mã PIN, hãy tìm hiểu thêm về những việc cần làm nếu bạn không nhận được GroupMe PIN của mình.

 • Khi bật xác minh hai bước lần đầu tiên, bạn sẽ nhận được mã dự phòng. Bạn cũng có thể tái tạo mã sao lưu từ hồ sơ của mình nếu cần. Mã sao lưu chỉ được hiển thị một lần, vì vậy hãy đảm bảo bạn lưu trữ mã ở nơi an toàn tách biệt với điện thoại. Nếu bạn mất mật khẩu, bạn có thể bị khóa tài khoản mà không cần tin tưởng. 

Để bật hoặc tắt xác minh hai bước

 1. Chọn hình đại diện của bạn (ảnh hồ sơ).

 2. Bật hoặc tắt Sử dụng xác minh hai bước. 

Sau khi bật xác minh hai bước, bạn sẽ được yêu cầu xác minh lại số điện thoại của mình mỗi lần bạn tắt hoặc bật lại. Việc xác minh lại số điện thoại sẽ cung cấp thêm cho bạn lớp bảo vệ bổ sung vì tính năng này đảm bảo bạn vẫn có quyền truy cập vào điện thoại. 

 1. Chọn menu Xem thêm Nút Xem thêm trong GroupMe .

 2. Chọn Chỉnh sửa hồ sơ.

 3. Bật hoặc tắt Sử dụng xác minh hai bước. 

Sau khi bật xác minh hai bước, bạn sẽ được yêu cầu xác minh lại số điện thoại của mình mỗi lần bạn tắt hoặc bật lại. Việc xác minh lại số điện thoại sẽ cung cấp thêm cho bạn lớp bảo vệ bổ sung vì tính năng này đảm bảo bạn vẫn có quyền truy cập vào điện thoại. 

 1. Chọn menu Xem thêm Nút Xem thêm trong GroupMe .

 2. Chọn Chỉnh sửa Hồ sơ.

 3. Bật hoặc tắt Sử dụng xác minh hai bước. 

Sau khi bật xác minh hai bước, bạn sẽ được yêu cầu xác minh lại số điện thoại của mình mỗi lần bạn tắt hoặc bật lại. Việc xác minh lại số điện thoại sẽ cung cấp thêm cho bạn lớp bảo vệ bổ sung vì tính năng này đảm bảo bạn vẫn có quyền truy cập vào điện thoại. 

 1. Chọn hình đại diện của bạn (ảnh hồ sơ).

 2. Bật hoặc tắt Sử dụng xác minh hai bước. 

Sau khi bật xác minh hai bước, bạn sẽ được yêu cầu xác minh lại số điện thoại của mình mỗi lần bạn tắt hoặc bật lại. Việc xác minh lại số điện thoại sẽ cung cấp thêm cho bạn lớp bảo vệ bổ sung vì tính năng này đảm bảo bạn vẫn có quyền truy cập vào điện thoại. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×