Hàm Cos

Trả về một giá trị kiểu Double xác định cosin của một góc.

Cú pháp

Cos ( số )

tham đốisố được yêu cầu là một biểu thức số kép hoặc bất kỳ hợp lệ nào thể hiện một góc trong radian.

Chú thích

Hàm cos có một góc và trả về tỷ lệ hai bên của một hình tam giác phù hợp. Tỉ lệ là độ dài của cạnh bên cạnh góc chia cho độ dài của gạch nối.

Kết quả nằm trong phạm vi từ 1 đến 1.

Để chuyển đổi độ thành radian, nhân bằng pi /180. Để chuyển đổi radian sang độ, nhân radian bằng 180/pi.

Ví dụ về truy vấn

Biểu thức

Kết quả

CHỌN cos (90) là cosine từ nhóm ProductSales bởi cos (90);

Trả về "cosin" của đối số số (bất kỳ biểu thức số nào thể hiện một góc trong radian) và hiển thị trong cosin cột.

Ví dụ về VBA

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sử dụng hàm cos để trả về cosin của một góc.

Dim MyAngle, MySecant
MyAngle = 1.3 ' Define angle in radians.
MySecant = 1 / Cos(MyAngle) ' Calculate secant.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×